Skip to Content
Skip to Content

Export Notifications

Export Notifications

Apie visų cheminių medžiagų, mišinių arba gaminių, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, kurioms taikomas IPS reglamentas, eksportą būtina pranešti iš anksto. Eksporto pranešimų galima ieškoti pagal metus, eksportuojančią ES valstybę narę, importuojančią šalį, cheminės medžiagos ir (arba) mišinio pavadinimą ir cheminės medžiagos rūšį. Paiešką galima patikslinti pasitelkiant daugiau paieškos kriterijų.

Your search for "215-146-2, 1306-19-0, cadmium oxide (non-pyrophoric)" returned 59 results.

2013 France South Africa cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2013 France Turkey cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2013 Germany New Zealand cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2013 Italy India cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2012 France Canada cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2012 France Turkey cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2012 Germany Serbia cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2012 Italy India cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance
2004 United Kingdom Canada cadmium oxide (non-pyrophoric) Substance

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2