Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
242-372-9
18485-38-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
251-535-3
33467-79-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-947-3
64576-90-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-147-1
30361-28-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
242-290-3
18409-20-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
250-148-7
30361-29-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
301-981-0
94087-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
611-758-2
58880-19-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
208-872-6
544-48-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-346-5
56699-32-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-516-6
21662-15-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
617-954-4
87081-35-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-486-5
31147-36-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
260-372-7
56767-18-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
241-557-1
17587-33-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
227-394-9
5820-89-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
266-886-8
67674-47-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
277-083-7
72928-53-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
266-874-2
67674-36-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
278-574-9
76917-23-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
244-515-0
21662-13-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
302-025-5
94088-26-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
302-715-6
94133-54-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
300-182-4
93923-92-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-178-6
557-48-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-816-8
28069-72-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
307-790-9
97752-28-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
271-442-1
68555-65-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
306-424-5
97259-62-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Details
287-597-3
85554-65-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
250-769-3
31701-42-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
606-992-7
22348-32-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
604-331-7
143142-90-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
628-656-9
51594-55-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected mutagen
Details
601-283-9
113826-06-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
610-917-3
52950-18-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
600-348-9
102767-28-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-756-0
175481-36-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
607-998-2
26782-71-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
611-961-6
6027-21-0
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
618-983-5
938-79-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-230-1
55134-13-9
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
615-096-5
702687-42-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
616-764-9
79990-15-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
611-299-8
55674-63-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
606-487-1
20283-92-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-463-9
57090-45-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Details
610-091-4
42969-65-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
618-534-3
90357-06-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
604-508-9
14611-52-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2