Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
224-526-7
4397-15-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
260-722-9
57410-95-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
212-023-5
748-97-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-461-1
73404-00-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-643-3
77234-90-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
286-103-3
85187-16-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-991-6
78833-05-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
275-514-3
71486-42-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
231-013-1
7405-15-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
218-674-1
2214-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-765-3
126-04-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
278-989-5
78833-03-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
274-792-3
70708-28-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
260-049-0
56195-27-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
275-616-8
71552-60-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
260-046-4
56195-25-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
253-161-6
36702-84-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-595-0
63991-20-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
227-169-5
5696-15-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
229-407-3
6517-69-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-020-7
90-85-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
244-780-2
22101-87-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
225-809-8
5090-31-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
229-525-5
6589-55-5
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
254-249-7
39022-39-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
213-398-8
943-17-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
616-258-8
7576-16-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-308-3
326-43-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
262-507-5
60871-05-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
256-383-1
49571-03-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
277-577-2
73728-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
230-715-5
7287-81-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
212-519-1
823-78-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
256-468-3
49752-90-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
230-716-0
7287-82-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
222-334-8
3433-80-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
206-445-9
343-65-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
302-123-8
94089-23-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
257-299-8
51586-24-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-791-9
65487-67-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
250-747-3
31643-14-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-253-3
75536-36-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
250-521-4
31233-64-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
286-663-9
85305-26-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
286-664-4
85305-27-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
202-113-2
91-98-5
Suspected persistent in the environment
Details
212-539-0
824-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
245-990-7
24026-94-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
265-956-5
65866-86-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
252-192-2
34758-84-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2