Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
213-423-2
947-02-4
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
211-987-4
732-11-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
236-116-5
13171-21-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
233-663-1
10294-56-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
238-887-3
14816-18-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
200-332-8
57-47-6
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-865-9
88-89-1
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
202-128-4
92-13-7
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
201-462-8
83-26-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-430-1
23103-98-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
245-704-0
23505-41-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
249-528-5
29232-93-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
621-444-7
123439-82-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
620-365-5
9016-72-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
405-560-3
120447-91-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
689-128-1
138666-92-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
401-630-2
96566-70-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
-
5787-96-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
220-527-1
2795-39-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for effects on or via lactation
Harmonised classification for reprotoxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
231-832-4
7758-09-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected mutagen
Details
231-911-3
7778-73-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
220-113-0
2631-37-0
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
217-638-2
1918-16-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
211-914-6
709-98-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-290-7
113963-87-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
204-043-8
114-26-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
204-498-2
121-79-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
203-389-7
106-36-5
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
620-432-9
2122-19-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for reprotoxicity
Suspected toxic for reproduction
Details
634-871-9
52888-80-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Details
218-893-2
2275-18-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
236-656-1
13457-18-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-835-5
25965-81-5
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
201-762-9
87-66-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
264-151-6
63449-41-2
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Details
237-031-6
13593-03-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
611-341-5
55965-84-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
233-940-7
10453-86-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
262-784-2
61432-55-1
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
-
953-17-3
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Details
-
36614-38-7
Harmonised classification for acute toxicity
Details
607-329-4
24151-93-7
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
248-924-5
28249-77-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
-
2703-37-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
-
2635-50-9
Harmonised classification for acute toxicity
Details
247-449-0
26087-47-8
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
243-193-9
19622-19-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-681-7
1929-77-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details
235-963-8
13071-79-9
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
205-801-0
152-16-9
Harmonised classification for acute toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2