Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
243-907-9
20600-61-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
628-630-7
99685-96-8
Suspected mutagen
Details
248-551-8
27593-14-2
Suspected skin sensitiser
Details
272-164-3
68758-97-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
212-470-6
820-66-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
220-006-9
2601-33-4
Suspected skin sensitiser
Details
248-108-9
26920-62-7
Suspected skin sensitiser
Details
211-669-5
683-10-3
Suspected skin sensitiser
Details
211-748-4
693-33-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-204-1
38945-27-6
Suspected skin sensitiser
Details
266-365-5
66451-68-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
280-509-4
83623-26-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
266-062-8
66008-71-7
Suspected carcinogen
Details
212-806-1
871-37-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
252-025-3
34437-34-8
Suspected carcinogen
Suspected skin sensitiser
Details
241-648-6
17671-50-0
Suspected skin sensitiser
Details
286-759-0
85391-07-7
Suspected skin sensitiser
Details
245-750-1
23579-12-6
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
202-778-9
99-68-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
252-527-2
35364-99-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
227-632-1
5911-08-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
274-818-3
70715-16-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
217-392-6
1833-51-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
216-675-1
1638-75-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
221-556-2
3144-74-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
240-758-1
16709-86-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-810-5
28061-21-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
274-932-3
70851-47-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
236-835-4
13508-53-7
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
248-148-7
26968-58-1
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
252-469-8
35255-58-4
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
211-501-0
653-35-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
207-608-7
484-65-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
250-623-9
31426-72-9
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
254-353-2
39204-47-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
226-139-9
5293-84-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
250-005-9
30030-25-2
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
249-753-9
29656-55-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
247-060-6
25512-39-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-693-3
4025-77-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
214-512-9
1138-48-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
247-618-9
26339-42-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-309-4
32958-56-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
252-479-2
35275-39-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-679-7
33794-61-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
239-675-3
15595-91-2
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
286-140-5
85187-49-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected toxic for reproduction
Details
299-453-7
93882-65-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Details
283-537-5
84681-77-6
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Details
248-905-1
28217-92-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1