Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
610-053-7
426831-32-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
609-256-3
365400-11-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
301-679-9
94030-74-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
254-924-6
40454-19-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-536-8
93892-52-5
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-535-2
93892-51-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
299-534-7
93892-50-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
228-286-4
6217-61-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Details
604-433-1
144689-63-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-685-5
173604-87-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Details
601-165-7
112143-82-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
272-284-6
68784-93-0
Suspected skin sensitiser
Details
614-276-0
6809-52-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
274-737-3
70660-63-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
257-269-4
51548-48-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
613-823-0
6559-91-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
234-250-9
11019-08-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
244-070-2
20831-76-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
605-678-7
17342-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected toxic for reproduction
Details
607-241-6
23513-14-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
606-523-6
203313-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
258-329-2
53053-56-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
264-988-7
64643-72-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-987-1
64643-71-6
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
240-723-0
16676-29-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
206-611-0
357-08-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
284-742-2
84962-45-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
260-887-7
57664-96-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
264-989-2
64643-76-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
277-323-0
73232-47-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
206-610-5
357-07-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
251-561-5
33522-95-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
257-924-4
52446-24-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-382-7
25968-91-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
212-704-7
850-57-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
207-385-6
467-04-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
209-216-1
561-25-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-856-7
1034-48-6
Suspected acutely toxic via the oral route
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
243-623-5
20236-82-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
305-561-8
94713-16-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
208-085-8
508-54-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
282-186-5
84116-46-1
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-384-0
467-02-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
229-973-1
6872-48-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-386-1
467-13-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
285-874-3
85153-89-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
207-116-2
438-22-2
Suspected bioaccumulative
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
201-041-9
77-60-1
Suspected bioaccumulative
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
245-549-9
23277-43-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
260-050-6
56195-50-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1