Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
233-419-4
10151-02-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
233-421-5
10151-78-7
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Details
600-221-8
101513-70-6
Harmonised classification for acute toxicity
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-422-0
10152-76-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected skin irritant
Details
233-423-6
10153-83-0
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-425-7
10154-97-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-223-9
101541-12-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Details
233-426-2
10155-47-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-427-8
10155-48-3
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-428-3
10155-49-4
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-429-9
10155-52-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
600-228-6
101580-70-5
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
213-805-9
1016-05-3
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-806-4
1016-58-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
213-808-5
1016-77-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
213-809-0
1016-78-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-430-4
10160-87-9
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-229-1
10161-33-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-432-5
10161-34-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-434-6
10163-62-9
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of catalytic cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-938-8
101631-13-4
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of steam cracking heavy tars. It consists predominantly of highly alkylated aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 100°C to 250°C (212°F to 482°F).
309-940-9
101631-15-6
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from the distillation of petroleum and subsequent hydrotreatment. It consists predominantly of alkanes, cycloalkanes and alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C12 through C16 and boiling in the range of approximately 230°C to 270°C (446°F to 518°F).
309-944-0
101631-19-0
Harmonised classification for aspiration toxicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from a distillation process of crude petroleum. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 130°C to 210°C (266°F to 410°F).
309-945-6
101631-20-3
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
600-230-7
101657-77-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
406-840-8
101664-25-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
600-233-3
10169-12-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
600-237-5
10169-28-5
Suspected mutagen
Details
233-440-9
10169-29-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-441-4
10169-52-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-443-5
10169-55-8
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-810-6
1017-56-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
233-446-1
10171-38-7
Suspected carcinogen
Details
233-447-7
10172-89-1
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
233-450-3
10176-39-3
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
600-239-6
1017878-51-1
Suspected carcinogen
Suspected persistent in the environment
Details
A complex combination hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene-polypropylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-956-6
101794-74-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polyethylene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-957-1
101794-75-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained from mixed coal tar pitch-polystyrene pyrolysis. Composed primarily of polycyclic aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C28 and having a softening point of 100°C to 220°C (212°F to 428°F) according to DIN 52025.
309-958-7
101794-76-7
Harmonised classification for carcinogenicity
Details
A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of alkyl-substituted one ring aromatic hydrocarbons boiling in the range of approximately 135°C to 210°C (275°F to 410°F). May also include unsaturated hydrocarbons such as indene and coumarone.
309-971-8
101794-90-5
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235°C to 255°C (455°F to 491°F).
309-972-3
101794-91-6
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of products from a catalytic cracking process. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C12 and boiling in the range of approximately 140°C to 210°C (284°F to 410°F).
309-974-4
101794-97-2
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Harmonised classification for mutagenicity
Details
213-811-1
1018-36-6
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
213-812-7
1018-71-9
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
600-244-3
1018-79-7
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Details
233-451-9
10181-37-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
309-978-6
101810-92-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
233-455-0
10183-49-0
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
233-456-6
10184-66-4
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
600-243-8
1018676-86-2
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1