Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
682-858-1
124719-26-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
601-308-3
114369-43-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-859-7
111850-24-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
611-378-7
56309-94-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
407-280-7
71297-11-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
601-578-2
119018-29-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
420-220-4
92771-56-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
618-112-9
88122-99-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
614-957-2
69377-81-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
607-885-8
26218-04-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
601-671-8
120116-88-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
640-101-2
83926-73-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
601-785-8
121552-61-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
605-070-1
156732-13-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected toxic for reproduction
Details
627-753-3
56187-04-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
600-951-7
110235-47-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
209-650-1
589-53-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for aspiration toxicity
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected skin sensitiser
Details
202-204-7
92-93-3
Suspected acutely toxic via the oral route
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
682-338-4
61203-83-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
619-166-6
95737-68-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
628-981-6
40649-36-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
602-997-3
124495-18-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
686-787-7
171850-30-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
609-565-3
38585-74-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Suspected mutagen
Details
612-211-0
61718-80-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
604-084-5
138564-59-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected toxic for reproduction
Details
201-329-4
81-15-2
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected bioaccumulative
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic
Suspected toxic for reproduction
Details
606-168-7
189278-12-4
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for carcinogenicity
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected persistent in the environment
Details
687-587-2
74338-72-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
806-729-8
162208-01-7
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
624-986-2
42152-47-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
624-416-2
3236-71-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
218-575-3
2186-25-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
218-574-8
2186-24-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
619-407-5
99199-90-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
247-711-4
26447-14-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for mutagenicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected respiratory sensitiser
Suspected skin irritant
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
920-820-0
114772-40-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
689-206-5
119462-56-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Harmonised classification for skin sensitisation
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
639-796-5
89544-48-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
628-083-4
920-36-5
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for skin corrosion
Harmonised classification for specific target organ toxicity
Details
620-941-6
6807-17-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for reprotoxicity
Details
626-527-1
768-56-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
639-198-4
62406-73-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
639-200-3
6261-30-9
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye damage
Details
680-544-9
104958-67-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Harmonised classification for skin sensitisation
Details
682-091-2
116163-96-3
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
682-165-4
41620-33-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
682-802-6
67739-11-1
Harmonised classification for aquatic toxicity
Harmonised classification for eye irritation
Details
682-803-1
13019-04-0
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details
687-590-9
56973-87-6
Harmonised classification for aquatic toxicity
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2