Skip to Content
Skip to Content

lll priedas. Inventorius

lll priedas. Inventorius

ECHA sudarė cheminių medžiagų, kurios gali atitikti REACH reglamento III priede nustatytus kriterijus, inventorių. Šis inventorius skirtas padėti registruotojams suprasti, ar jie turi įvykdyti tik minimalios ar visos VII priede reikalaujamos informacijos reikalavimus.

Inventorius sudarytas naudojant viešai prieinamas duomenų bazes su eksperimentiniais duomenimis ir (Q)SAR modeliavimo rezultatus. Pavojingų toksikologinių ir ekotoksikologinių savybių duomenys, informacija apie naudojimą ir kita svarbi informacija turi būti sutikrinta su III priede nustatytais kriterijais.

Jei medžiaga neįrašyta į šį sąrašą, tai dar nereiškia, kad ji neatitinka III priede nustatytų kriterijų. Lygiai taip pat jei medžiaga yra šiame inventoriuje, registruotojas vis tiek gali turėti teisę pateikti tik minimalią informaciją, jei tai pateisinama.

Atminkite, kad inventorius nėra klasifikavimo priemonė, jis tik parodo susirūpinimą keliančius požymius. Pavyzdžiui, jei medžiaga pažymėta kaip „Įtariamas mutagenas", tai dar nereiškia, kad ECHA mano, jog ji priskiriama mutagenų klasei. Prieš nusprendžiant, kad medžiaga turi būti klasifikuojama, reikia atsižvelgti į visus duomenis.

Last updated 18 gegužė 2016. Database contains 64899 unique substances/entries.
Filter the list

 
222-966-4
3682-47-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
223-378-0
3861-73-2
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
304-368-6
94248-92-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
305-659-0
94944-81-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
229-328-4
6473-33-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
246-757-2
25251-40-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
239-892-3
15792-41-3
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
288-040-7
85631-90-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-973-6
68155-61-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-768-7
85136-43-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
279-093-7
79135-92-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
282-084-0
84100-03-8
Suspected carcinogen
Suspected hazardous to the aquatic environment
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-623-0
53554-24-8
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-784-1
6358-80-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
274-706-4
70632-07-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
227-450-2
5850-37-3
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
267-087-7
67786-07-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
276-903-0
72829-11-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
303-241-2
94159-60-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-000-9
70900-28-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
285-804-1
85153-25-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-231-8
94159-51-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-232-3
94159-52-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
303-230-2
94159-50-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
304-392-7
94249-18-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
288-038-6
85631-88-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
301-253-2
93982-64-0
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
285-756-1
85136-32-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
276-990-5
72906-15-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
268-049-2
67990-28-7
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
281-552-1
83968-71-2
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
258-325-0
53050-46-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
278-117-3
75199-18-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-547-4
83968-66-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
298-309-0
93803-38-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
274-708-5
70632-08-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
269-759-5
68318-35-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
277-003-0
72906-45-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
280-482-9
83562-72-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
279-683-4
81064-49-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected toxic for reproduction
Details
298-310-6
93803-39-5
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
228-827-4
6360-43-6
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
222-984-2
3687-80-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Details
281-867-4
84045-66-9
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-304-1
71257-86-8
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
307-253-9
97574-43-1
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
276-370-4
72139-14-1
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Suspected toxic for reproduction
Details
306-762-3
97404-00-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
275-012-4
70900-45-7
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details
281-617-4
84000-62-4
Suspected carcinogen
Suspected mutagen
Suspected persistent in the environment
Suspected skin sensitiser
Details

Export search results to:

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2