Kaip pasiruošti atnaujinti dokumentacijas

Registracijos dokumentacijoje turi būti naujausi duomenys apie tai, kaip jūsų cheminę medžiagą galima saugiai naudoti gamybos vietose ir kaip ją saugiai gali naudoti naudotojai visoje tiekimo grandinėje. Tai reiškia, kad sėkmingai pateikę registracijos dokumentaciją ir gavę registracijos numerį, vis tiek turite toliau teikti informaciją.

 

Kaip pasiruošti savo įmonėje

Privalote pasirūpinti, kad registruojamos dokumentacijos duomenys būtų nuolat atnaujinami. Patys turite tvarkyti tas dokumentacijos dalis, kuriose pateikiama informacija apie, pavyzdžiui, jūsų įmonę, jos gaminamos arba importuojamos cheminės medžiagos sudėtį, taip pat apie reikmes, kurioms medžiagą naudoja jūsų klientai.

Savo įmonėje turite įdiegti procedūras, sistemas ir įspėjimus, kurie padėtų suprasti, kada reikia keisti registracijos duomenis. Pavyzdžiui, turite įdiegti savo klientų atsiliepimų siuntimo ir analizės procesą ir stebėti su chemine medžiaga susijusią mokslinę literatūrą.

Savo dokumentaciją turite atnaujinti (IUCLID formatu), pavyzdžiui, šiais atvejais:

 • kai pradedate naudoti kitas žaliavas, keičiate gamybos procesą arba tiekėją ir todėl jūsų medžiagoje atsiranda įvairių (pavojingų) priemaišų arba (nedidelių) sudedamųjų dalių;
 • kai keičiate cheminės medžiagos importo arba gamybos apimtį; jūsų dokumentacijoje visada turi būti naujausia informacija apie medžiagos kiekį tonomis, todėl būtina pranešti ir apie kiekio sumažėjimą, ir padidėjimą.
 • jei cheminės medžiagos apimtis padidėja ir pasiekia kitą kiekio tonomis intervalą, galimi du atvejai:
  • reikiami duomenys jau pateikti bendroje registracijoje. Praneškite bendros registracijos dalyviams (įskaitant pagrindinį registruotoją), kokius papildomus tyrimus reikia atlikti ir pasirūpinkite prieiga prie jų turimų duomenų, pavyzdžiui, įsigydami atitinkamą prieigos raštą.
  • Duomenų bendroje registracijoje nėra. Pateikite užklausą ECHA. Sužinosite, i) kokie duomenys pateikti bendroje registracijoje ir ii) kokie duomenys pateikti daugiau kaip prieš 12 metų.

   Jei nė vienas iš dviejų atvejų netinka, turite rasti būdą gauti trūkstamus duomenis.

 • kai iš savo klientų sužinote apie naują medžiagos naudojimo paskirtį. Šiuo atveju taip pat gali tekti atnaujinti cheminės saugos ataskaitą.
 • kai turite atnaujinti informaciją, apie tą medžiagos savybę, kurios nusprendėte neįtraukti į bendrai teikiamą dokumentaciją.
 • jūsų tiekėjas iš naujo apibrėžia importuojamo mišinio sudėtį. Jums gali tekti pranešti apie cheminės medžiagos importo nutraukimą.
 • kai gaunate naujos informacijos apie jūsų cheminės medžiagos savybes, kurią reikia pranešti bendros registracijos dalyviams ir pagrindiniam registruotojui. Turite susitarti, kaip atnaujinti bendrą registracijos dokumentacijos dalį.

Visus atnaujintus registracijos duomenis ECHA turite nedelsdami pateikti per REACH-IT.

Daugumą dokumentacijos duomenų galima atnaujinti nemokamai, tačiau už medžiagos kiekio tonomis padidinimą taikomas mokestis.

 

Susitarkite su bendros registracijos dalyviais dėl bendradarbiavimo

Visi bendros registracijos dalyviai (pagrindinis registruotojas ir kiti nariai) yra bendrai atsakingi už bendros registracijos dokumentacijos dalies atnaujinimą. Šioje dalyje pateikiama informacija apie fizikines ir chemines, toksikologines ir ekotoksikologines cheminės medžiagos savybes, klasifikavimą ir ženklinimą, taip pat saugaus naudojimo rekomendacijos.

Kad galėtumėte koordinuoti darbą, turite sudaryti bendradarbiavimo susitarimą. Be to, atnaujindami kai kuriuos duomenis patirsite naujų išlaidų, todėl turite rasti būdą susitarti su bendros registracijos dalyviais dėl šių išlaidų pasidalijimo.

Bendroji registracijos dokumentacijos dalis turi būti atnaujinta IUCLID formatu, pavyzdžiui, tokiais atvejais:

 • kai sužinote apie naujas cheminės medžiagos pavojingas savybes, pvz., iš reguliariai peržiūrimos literatūros arba iš kliento pateiktos naujos informacijos;
 • kai reikia atnaujinti bendrai pateiktą cheminės saugos ataskaitą, pavyzdžiui, nustačius naują cheminės medžiagos naudojimo paskirtį arba draudžiamus naudojimo būdus;
 • kai keičiasi cheminės medžiagos klasifikavimas ir ženklinimas, pavyzdžiui, dėl klasifikavimo ir ženklinimo reglamento (CLP) pakeitimų arba gavus naujos informacijos apie pavojingas savybes;
 • kai bendrai dokumentaciją teikianti bendrovė padidina gamybos apimtis ir išauga medžiagos kiekis tonomis. Jei bendrai teikiamoje dokumentacijoje dar nėra informacijos, reikalingos registruojant didesnį medžiagos kiekį tonomis, ją reikės parengti ir įtraukti į dokumentų rinkinį. Bendros registracijos dalyviai turi susitarti dėl pagrindinių principų. Visų bendrai teikiamos dokumentacijos dalyvių bent jau reikia paklausti, ar jie turi kokios nors svarbios informacijos ir ar ketina pradėti gaminti (importuoti) didesnį medžiagos kiekį.
 • Vertindama dokumentaciją ar cheminę medžiagą ECHA arba valstybė narė iš bendros registracijos dalyvių paprašo papildomos informacijos. Bendros registracijos dalyviai turi susitarti dėl pagrindinių darbo principų.

Visus atnaujintus dokumentacijos bendros dalies duomenis pagrindinis registruotojas turi nedelsdamas arba iki institucijos sprendime nurodyto termino pateikti per REACH-IT.

Šie dokumentacijos duomenys atnaujinami nemokamai, išskyrus atvejus, kai pateiktą informaciją prašoma laikyti konfidencialia.

 

Paveikslas
Nepamirškite reguliariai atnaujinti visos administracinės informacijos – duomenų apie savo juridinį asmenį, adreso ir kontaktinio asmens duomenų – duomenų bazėje REACH-IT. Tokiu būdu institucijos ir kiti bendros registracijos dalyviai visada galės su jumis susisiekti dėl registracijos klausimų.