Bisfenolis A

Bisfenolis A (BPA) – tai nuo XX a. 7-ojo dešimtmečio naudojama pramoninė cheminė medžiaga. Dažniausiai jis naudojamas gaminant plastikus, kartais dervose ir termografiniame popieriuje.

BPA naudojamas kaip monomeras gaminant polikarbonato plastiką. Polikarbonato plastiko gaminiai gali būti įvairiausios plataus vartojimo prekės, kaip antai, daugkartinio naudojimo plastikiniai valgomieji reikmenys ir gėrimų buteliai, sporto įranga, kompaktiniai diskai (CD) ir universalieji skaitmeniniai (optiniai) diskai (DVD).

Epoksidinės dervos, kurių sudėtyje yra BPA, naudojamos vandentiekio vamzdynų ir maisto bei gėrimų skardinių vidinei pusei padengti siekiant prailginti jų galiojimo terminą ir išvengti metalo skonio maisto gaminiuose ar gėrimuose.

BPA taip pat naudojamas dažams išryškinti ant termografinio popieriaus, kuris naudojamas spausdinant parduotuvių kasos aparatų kvitus ir viešojo transporto bei automobilių statymo bilietus.

Kaip kontroliuojamas bisfenolio A naudojimas?

Ribojamas naudojimas termografiniame popieriuje

2016 m. gruodžio mėn. Europos Komisija nusprendė ES mastu apriboti BPA naudojimą termografiniame popieriuje. Šis draudimas įsigalios 2020 m., todėl termografinio popieriaus gamintojai, importuotojai ir naudotojai turės laiko jo atsisakyti ir rasti alternatyvą.

Dėl šio apribojimo popieriaus gamintojai turės pakeisti BPA kitais ryškalais. Vienas iš galimų įmonių svarstomų pakaitalų yra chemikalas bisfenolis S (BPS). Vis dėlto susirūpinta, kad jis gali sukelti panašių sveikatos problemų kaip ir BPA.  Siekiant užtikrinti, kad viena pavojinga cheminė medžiaga nebūtų pakeista kita tokia pat medžiaga, šiuo metu vyksta BPS cheminės medžiagos vertinimas. Europos Komisija taip pat paprašė ECHA toliau tirti BPS, kaip BPA pakaitalo, naudojimą termografiniame popieriuje.

ECHA paprašė įmonių pateikti kasmet atnaujinamą informaciją apie BPS ir kitų bisfenoliui A alternatyvių ryškalų naudojimą Europos Sąjungoje gaminant termografinį popierių. Daugiau informacijos apie termografinio popieriaus gamyboje naudojamų alternatyvių medžiagų kiekį galima rasti skiltyje „Papildoma informacija“.

Klasifikuojamas kaip toksiškas žmogaus reprodukcijai

Europos Sąjungoje bisfenolis A klasifikuojamas kaip cheminė medžiaga, kuri turi toksišką poveikį mūsų reprodukciniams gebėjimams. Visi BPA gamintojai, importuotojai arba tiekėjai privalo klasifikuoti ir ženklinti mišinius, kurių sudėtyje yra BPA, kaip 1 B kategorijos toksiškas reprodukcijai medžiagas. Jie tai turi padaryti iki 2018 m. kovo 1 d. Taip įmonės bus geriau informuotos apie galimą pavojingą poveikį ir galimus darbuotojų apsaugos būdus.

BPA yra žmogaus sveikatai ir aplinkai pavojinga ir endokrininę sistemą ardanti medžiaga

Bisfenolis A dėl savo toksiško poveikio reprodukcijai 2017 m. sausio mėn. buvo įtrauktas į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC) sąrašą. 2017 m. birželio mėn. ECHA valstybių narių komitetas pritarė Prancūzijos pasiūlymui papildomai įvardyti bisfenolį A kaip labai didelį susirūpinimą keliančią medžiagą taip pat ir dėl jo endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios gali turėti sunkių padarinių žmogaus sveikatai ir prilygsta kancerogeninių, mutageninių, toksiškų reprodukcijai medžiagų (1A arba 1B CMR kategorijos) poveikiui. 2018 m. sausio mėn. BPA įrašas Vokietijos siūlymu buvo atnaujintas, siekiant nurodyti papildomą priežastį bisfenolį A įtraukti į kandidatinį sąrašą dėl jo endokrininę sistemą ardančių savybių, kurios neigiamai veikia aplinką.

Ribotas naudojimas medžiagose, kurios liečiasi su maistu

Nuo 2011 m. birželio 1 d. visoje Europos Sąjungoje BPA draudžiama naudoti kūdikiams maitinti skirtuose buteliukuose. Belgijoje, Švedijoje ir Danijoje jį taip pat draudžiama naudoti kitose medžiagose, kurios liečiasi su kūdikiams ir jaunesniems nei trejų metų vaikams vartoti skirtu maistu. Prancūzija uždraudė BPA naudoti visose maisto pakuotėse, talpyklose ir induose. Europos Sąjungoje BPA leidžiama naudoti medžiagose, kurios liečiasi su maistu, tačiau nustatytas maksimalus leistinas kiekis, kuris gali išsiskirti iš medžiagos. EFSA šiuo metu pakartotinai vertina BPA naudojimo maisto produktuose riziką visuomenės sveikatai. 

2018 m. sausio mėn. Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pritarė Komisijos pasiūlymui sumažinti konkrečią plastikams, dangoms ir metalo lakams bei kitoms su BPA besiliečiančioms medžiagoms taikomą išsiskyrimo ribinę vertę (SML) nuo 0,6 mg/kg iki 0,05 mg/kg. Pasiūlyme taip pat nustatytas draudimas bisfenolį A naudoti buteliuose ir pakuotėse, kuriose yra kūdikiams ir jaunesniems nei trejų metų vaikams skirtas maistas.

Ribotas BPA kiekis žaisluose

Šiuo metu Europos Sąjungoje ribojamas BPA kiekis, galintis išsiskirti iš vaikams iki trejų metų skirtų žaislų ir visų kitų žaislų, kurie pagal paskirtį gali būti naudojami vaiko burnoje. BPA išsiskyrimo ribinė vertė šiuo metu yra 0,1 mg/l. Tačiau nuo 2018 m. lapkričio 26 d. bus taikoma mažesnė 0,04 mg/l ribinė vertė.