Rekomendacijos dėl CLP reglamento

Toliau pateikiamame sąraše yra išvardyti visi rekomendaciniai dokumentai, kurie skelbiami (arba kuriuos numatoma skelbti) šioje tinklavietėje. Šių dokumentų rengimo projektuose, kuriuos koordinavo Komisija, dalyvavo daugelis suinteresuotųjų šalių (pramonė, valstybės narės ir NVO). Šių dokumentų paskirtis – informuoti apie gerąją reikalavimų vykdymo praktiką ir taip padėti įgyvendinti CLP reglamentą.

Kai kurios šių dokumentų dalys yra arba bus išverstos į visas Europos Bendrijos kalbas.

Guidance on harmonised information relating to health emergency response - Annex VIII to CLP

 

Reference name:
Guidance on Annex VIII to
CLP
Description:
This document provides guidance on the provisions of Article 45 and Annex VIII to CLP. These concern the obligation to submit certain information on hazardous mixtures placed on the market, for emergency response reasons.
 
download full PDF document (22/07/2019)
Additional information on the ECHA website
Read more
Ženklinimo ir pakavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 gairės

 

Nuorodoje:
Ženklinimo ir pakavimo gairės pagal CLP reglamentą
Aprašymas:
Šiame dokumente pateikiamos CLP reglamente nustatytų ženklinimo ir pakavimo reikalavimų gairės.
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu New English version. Translation is ongoing. (06/03/2019)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
CLP reglamento įvadinės gairės

 

Nuorodoje:
CLP reglamento įvadinės gairės
Aprašymas:
Šiame dokumente pateikiamos pagrindinių Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamento) nuostatų ir procedūrų taikymo gairės).

CLP reglamento įvadinės gairės (08/05/2019)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
CLP kriterijų taikymo rekomendacijos

 

Nuorodos pavadinimas:
CLP kriterijų taikymo rekomendacijos
Apibūdinimas:
Šiose rekomendacijos – tai išsamus techninis ir mokslinis dokumentas apie Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) taikymą. Šio dokumento tikslas – suteikti išsamias rekomendacijas, kaip taikyti CLP kriterijus siekiant apsaugoti nuo fizinių, sveikatai ir aplinkai kylančių grėsmių.
 
Parsisiųsti visą dokumentą PFD formatu (2017.07.04)
Papildoma informacija ECHA svetainėje
Daugiau informacijos
Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui ir įvardinimui pagal REACH ir CLP reglamentą
Nuorodoje:
Rekomendacijos cheminių medžiagų identifikavimui
Aprašymas:
Šiame dokumente aprašoma, kaip pagal REACH ir CLP reglamentų reikalavimus suteikti cheminėms medžiagoms pavadinimą ir jas identifikuoti.
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (01/06/2017)
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau
Dokumentacijų dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo rengimo rekomendacijos

 

Nuoroda:
Dokumentacijų dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo rengimo rekomendacijos
Aprašymas:
Suderinto klasifikavimo ir ženklinimo rekomendacijos – tai pataisytos "XV priedo dokumentacijų dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo rengimo rekomendacijos". Šiame dokumente valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir gamintojams, importuotojams ir tolesniems naudotojams paaiškinama, kaip rinkti ir pateikti pasiūlymus suderinti cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą. Čia taip pat paaiškinama, kokia procedūra bus taikoma atitinkamai dokumentacijai, kai ji bus pateikta.
 

parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
[EN] (12/08/2014)
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau

Categories Display