Finansavimas ir techninė pagalba

Finansavimą tvariems chemijos projektams ES ir valstybės narės lygiais teikia ir viešosios, ir privačios organizacijos. Techninę pagalbą teikia tyrimų ir techninės institucijos.

Šiame puslapyje rasite finansinių ir techninės pagalbos institucijų sąrašą ir informaciją apie visoje ES vykdomas programas.

Programa LIFE

 

Paramos tipas
Finansinė
Aprašymas
Pagal programą LIFE finansavimas gali būti teikiamas bandymams, demonstravimui ir rinkai artimiems projektams, susijusiems su pavojingų cheminių medžiagų pakeitimu. Programa LIFE yra itin atvira atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius paramos gavėjus ir projektų rūšis bei struktūras.
Interneto adresas
http://ec.europa.eu/environment/life/

Programa „Europos horizontas“

 

Paramos tipas
Finansinė
Aprašymas
Programa „Europos horizontas“ yra pagrindinė ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa iki 2027 m., kurios biudžetas – 95,5 mlrd. EUR. 
Interneto adresas
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
Nacionaliniai informacijos centrai
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/ncp

Europos investicijų bankas (EIB)

 

Paramos tipas
Finansinė / techninė
Aprašymas
Europos investicijų bankas teikia finansavimą ir technines ekspertines žinias tvariems investiciniams projektams, kuriais prisidedama prie ES politikos tikslų įgyvendinimo.
Interneto adresas
https://www.eib.org/en/index.htm

COSME

 

Paramos tipas
Finansinė
Aprašymas
Programa COSME suteikia galimybę mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) gauti finansavimą visais jų gyvavimo ciklo etapais, t. y. kūrimo, plėtros ar verslo perdavimo etapais.
Interneto adresas
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (EISMEA)

 

Paramos tipas
Finansinė
Aprašymas
EISMEA misija – teikti aukštos kokybės paramą Europos novatoriams, mokslininkams, įmonėms ir vartotojams. Agentūra siekia sustiprinti Europos Sąjungos, kaip pasaulinės lyderės mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, poziciją, stiprinti savo bendrąją rinką, atverti MVĮ galimybes ir išlaikyti aukštus savo piliečių apsaugos standartus siekiant konkurencingesnės, labiau skaitmeninės, ekologiškesnės ir įtraukesnės ES.
Interneto adresas
https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities_en