Endokrininę sistemą ardančios medžiagos

Visuose organizmuose hormonai susieja nervų sistemą ir tokias kūno funkcijas, kaip pavyzdžiui, augimą ir vystymąsi, imunitetą, metabolizmą, reprodukciją ir elgesį. Endokrininę sistemą ardančios medžiagos gali sutrikdyti hormonų sistemą ir sukelti žalingą poveikį žmonėms ir laukinei gyvūnijai.

Medžiagos, kurios sąveikauja su hormonų sistema, tačiau nesukelia žalingo poveikio, yra vadinamos hormonų sistemos veikliosiomis medžiagomis arba endokrininės sistemos veikliosiomis medžiagomis. Vis dėlto endokrininės sistemos veikimo ir ardymo riba ne visada yra aiški, nes tam tikrais atvejais poveikis gali paaiškėti tik po kurio laiko.

Manoma, kad endokrininę sistemą ardo įvairios gamtinės ir žmogaus sukurtos medžiagos. Kartais endokrininę sistemą ardančios medžiagos sukeltas poveikis pastebimas tik praėjus ilgam laikui po medžiagos panaudojimo. Pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančios medžiagos poveikis vaisiui įsčiose gali sukelti pakitimus, kurie turės įtakos suaugusiojo sveikatai ir – tikėtina – būsimoms kartoms.

Kalbant apie laukinę gyvūniją pažymėtina, kad pakitimai, kurie gali būti susiję su endokrininės sistemos ardymu, pastebėti įvairiose pasaulio dalyse gyvenančių moliuskų, vėžiagyvių, žuvų, roplių, paukščių ir žinduolių organizmuose. Dėl kai kurių rūšių pažeistos reprodukcijos sumažėjo jų populiacija.

Kalbant apie žmones pažymėtina, kad epidemiologiniai tyrimai parodė, jog endokrininę sistemą ardančios medžiagos galėjo nulemti žmogaus sveikatos pakitimus per pastaruosius dešimtmečius. Tai apima mažesnį spermos kiekį, didesnį berniukų, gimusių su neišsivysčiusiomis genitalijomis, skaičių, ir padažnėjusius tam tikrų rūšių vėžio, kuris gydomas hormonais, atvejus. Be to, pateikiamos prieštaringos nuomonės, kad egzistuoja ryšys tarp nervų sistemos vystymosi sutrikimų ir seksualinio elgesio.

Pagal REACH endokrininę sistemą ardančios medžiagos kartu su cheminėmis medžiagomis, kurios, kaip manoma, sukelia vėžį, mutacijas ir toksiškumą reprodukcijai, gali būti įvardijamos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos. Siekiama sumažinti šių medžiagų naudojimą ir jas galiausiai pakeisti saugesnėmis alternatyvomis.

Public consultation

A public consultation on the draft Guidance document for identification of endocrine disruptors in the context of the Biocides and Plant Protection Products regulations was started on 7 December 2017 and ended on 31 January 2018.

The draft guidance document is currently subject to revision whereby the comments received in public consultation (more than
2 000) are taken into account as well as feedback received on the practical applicability of the guidance at a workshop with Member State competent authorities and stakeholders from industry and public interest organisations (held in Brussels on 1-2 February).

The revised guidance document will be subject to two further consultations of the relevant scientific risk assessment bodies (i.e. the ECHA Biocidal Products Committee, the EFSA Scientific Committee and PPR Panel, and the EFSA Pesticides Steering Network) and of the risk management bodies (the representatives of Member State competent authorities for the implementation of the Biocidal Products Regulation and the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed Section Phytopharmaceuticals – Plant Protection Products – Legislation).

The final guidance document will be published in June - when the ED-criteria for biocides become applicable.