Endokrininę sistemą ardančios medžiagos

Visuose organizmuose hormonai susieja nervų sistemą ir tokias kūno funkcijas, kaip pavyzdžiui, augimą ir vystymąsi, imunitetą, metabolizmą, reprodukciją ir elgesį. Endokrininę sistemą ardančios medžiagos gali sutrikdyti hormonų sistemą ir sukelti žalingą poveikį žmonėms ir laukinei gyvūnijai.

Medžiagos, kurios sąveikauja su hormonų sistema, tačiau nesukelia žalingo poveikio, yra vadinamos hormonų sistemos veikliosiomis medžiagomis arba endokrininės sistemos veikliosiomis medžiagomis. Vis dėlto endokrininės sistemos veikimo ir ardymo riba ne visada yra aiški, nes tam tikrais atvejais poveikis gali paaiškėti tik po kurio laiko.

Manoma, kad endokrininę sistemą ardo įvairios gamtinės ir žmogaus sukurtos medžiagos. Kartais endokrininę sistemą ardančios medžiagos sukeltas poveikis pastebimas tik praėjus ilgam laikui po medžiagos panaudojimo. Pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančios medžiagos poveikis vaisiui įsčiose gali sukelti pakitimus, kurie turės įtakos suaugusiojo sveikatai ir – tikėtina – būsimoms kartoms.

Kalbant apie laukinę gyvūniją pažymėtina, kad pakitimai, kurie gali būti susiję su endokrininės sistemos ardymu, pastebėti įvairiose pasaulio dalyse gyvenančių moliuskų, vėžiagyvių, žuvų, roplių, paukščių ir žinduolių organizmuose. Dėl kai kurių rūšių pažeistos reprodukcijos sumažėjo jų populiacija.

Kalbant apie žmones pažymėtina, kad epidemiologiniai tyrimai parodė, jog endokrininę sistemą ardančios medžiagos galėjo nulemti žmogaus sveikatos pakitimus per pastaruosius dešimtmečius. Tai apima mažesnį spermos kiekį, didesnį berniukų, gimusių su neišsivysčiusiomis genitalijomis, skaičių, ir padažnėjusius tam tikrų rūšių vėžio, kuris gydomas hormonais, atvejus. Be to, pateikiamos prieštaringos nuomonės, kad egzistuoja ryšys tarp nervų sistemos vystymosi sutrikimų ir seksualinio elgesio.

Pagal REACH endokrininę sistemą ardančios medžiagos kartu su cheminėmis medžiagomis, kurios, kaip manoma, sukelia vėžį, mutacijas ir toksiškumą reprodukcijai, gali būti įvardijamos kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos. Siekiama sumažinti šių medžiagų naudojimą ir jas galiausiai pakeisti saugesnėmis alternatyvomis.

A public consultation on the draft Guidance document started on 7 December 2017. A copy of this draft is available on the webform for sending comments to ECHA.