Skip to Content
Skip to Content

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

(paskelbtas pagal REACH reglamento 59 straipsnio 10 dalį)

Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašas

Pastabos

  • Autentiška versija: autentišku laikomas tik šioje svetainėje paskelbtas kandidatinis sąrašas. Įtraukus cheminę medžiagą į šioje svetainėje paskelbtą kandidatinį sąrašą, įmonėms gali iškart atsirasti teisinių prievolių, ypač pagal REACH reglamento 7, 31 ir 33 straipsnius.
  • Skaitiniai identifikatoriai: Kiekviename kandidatinio sąrašo įraše nurodoma bevandenė ir hidratuota medžiagos forma. Įraše rodomas CAS numeris paprastai susijęs su bevandene forma. Kitais CAS numeriais apibūdintos hidratuotos medžiagos formos taip pat patenka į įrašo taikymo sritį.
  • Kiti skaitiniai identifikatoriai: EB numerio ir CAS numerio stulpeliuose brūkšnelis reiškia, kad, kur praktiškai įmanoma, pateikiamas nebaigtinis EB ir (arba) CAS registro numerių, apibūdinančių medžiagas ar medžiagų grupes, kurios patenka į kandidatinio sąrašo įrašo taikymo sritį, aprašas. Ši informacija prieinama paspaudus pasirinkto įrašo mygtuką „Detali informacija".

4-Nonylphenol, branched and linear

substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof EC Nr. : - CAS Nr.: -
Įrašymo pagrindas
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
Įrašymo data
19/12/2012
Sprendimas
IUCLID duomenų rinkinys
Pagalbinis dokumentas
Atsakymas į pastabas
Pastabos

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Official source
4-(1-ethyl-1-methylhexyl)phenol 257-907-1 52427-13-1 Official source
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-391-2 142731-63-3 Official source
4-(3,5-Dimethyl-3-heptyl)phenol 635-389-1 186825-36-5 Official source
Phenol, 4-nonyl-, branched 284-325-5 84852-15-3 Official source
p-(1,1-dimethylheptyl)phenol 250-339-5 30784-30-6 Official source
p-(1-methyloctyl)phenol 241-427-4 17404-66-9 Official source
p-isononylphenol 247-770-6 26543-97-5 Official source
Phenol, nonyl-, branched 291-844-0 90481-04-2 Expert judgement
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol 635-388-6 521947-27-3 Expert judgement
Nonylphenol 246-672-0 25154-52-3 Expert judgement
4-(3-ethylheptan-2-yl)phenol 635-696-0 186825-39-8 Expert judgement
Isononylphenol 234-284-4 11066-49-2 Expert judgement

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1