Skip to Content
Skip to Content

Dalyvavimas rengiant nuomonę

Viešos konsultacijos prasideda tuomet, kai ECHA savo svetainėje paskelbia išsamią informaciją apie naudojimo būdus, dėl kurių teikiama paraiška, ir pakviečia suinteresuotąsias šalis pateikti informaciją apie su šiais naudojimo būdais susijusias alternatyvias medžiagas arba technologijas.

Viešos konsultacijos trunka aštuonias savaites, per kurias jūs turite galimybę viešai atsakyti į bet kokias gautas pastabas.

RAC ir SEAC nuomonių projektai

Rizikos vertinimo komitetas (RAC) ir Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAC) savo nuomonių projektus parengia per 10 mėnesių nuo paraiškos gavimo. Komitetų nuomonės rengiamos remiantis paraiška, taip pat bet kokia per viešas konsultacijas gauta informacija apie galimas alternatyvas ir kita pateikta informacija.

Šio proceso metu jūsų gali būti prašoma:

  • pateikti daugiau informacijos siekiant išsiaiškinti su jūsų paraiška susijusius klausimus arba
  • dalyvauti trišaliame dialoge su RAC ir SEAC pranešėjais siekiant aptarti per viešas konsultacijas gautą informaciją arba su jūsų paraiška susijusius techninius ar mokslinius klausimus.

Per du mėnesius nuo nuomonės projekto gavimo galite pateikti savo pastabas dėl jo. RAC ir SEAC savo galutines nuomones priima atsižvelgdami į jūsų galimas pastabas dėl nuomonių projektų. Sekretoriatas nuomones nusiunčia Europos Komisijai, valstybėms narėms ir jums. Nekonfidencialios nuomonių versijos skelbiamos ECHA svetainėje.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live1