Skip to Content
Skip to Content

Sužinokite, ar jums reikalinga autorizacija

Norėdami išsiaiškinti, ar jūsų įmonei gali būti taikomas autorizacijos reikalavimas, peržiūrėkite visas savo medžiagas ir naudojimo būdus.

Jei nustatoma, kad medžiagos kelia labai didelį susirūpinimą (SVHC), jos įtraukiamos į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (XIV priedas) ir negali būti naudojamos arba teikiamos rinkai po konkretaus pabaigos termino, išskyrus atvejus, kai naudojimo būdas autorizuotas arba jam taikoma autorizacijos išimtis.

Norėdami sužinoti, ar jūsų įmonei taikomas autorizacijos reikalavimas, turite patikrinti, ar kuri nors jūsų naudojama arba rinkai teikiama medžiaga įtraukta į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą. Jeigu jūsų medžiagos įtrauktos į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą, turite patikrinti, ar jūsų naudojimo būdams taikoma autorizacijos išimtis (naudojimo būdų, kuriems taikoma išimtis, pavyzdžiai apima tarpines chemines medžiagas ir MTTP). 

Sužinokite, ar jums reikalinga autorizacija

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)


Route: .live2