Rekomendacijos dėl REACH reglamento

Toliau pateikiamame sąraše yra išvardyti visi rekomendaciniai dokumentai, kurie skelbiami (arba kuriuos numatoma skelbti) šioje tinklavietėje. Šių dokumentų rengimo projektuose, kuriuos koordinavo Komisija, dalyvavo daugelis suinteresuotųjų šalių (pramonė, valstybės narės ir NVO). Siekiant palengvinti REACH reglamento įgyvendinimą šiuose dokumentuose aprašoma kaip rekomenduojama vykdyti REACH reglamento reikalavimus.

Kai kurie iš šių dokumentų išversti arba bus išversti į oficialiąsias ES kalbas. Išversti dokumentai skelbiami šiame tinkalapyje: naudokitės kalbų meniu, esančiu tinklalapio viršutiniame dešiniajame kampe.

Rekomendacijos, kaip pildytisaugos duomenų lapus

 

Nuorodoje:
Rekomendacijos dėl saugos duomenų lapų
Aprašymas:
Šiose rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, į ką reikia atsižvelgti pildant saugos duomenų lapus (SDS), ir paaiškinami reikalavimai informacijai, kurią reikia nurodyti kiekviename SDS skirsnyje, – ypač išsamiai aprašomi pakeitimai, padaryti peržiūrėjus REACH reglamento II priedą, ir pereinamieji laikotarpiai šiems pakeitimams įgyvendinti. Čia taip pat bendrai paaiškinama, kurioms cheminėms medžiagoms ir mišiniams reikia pateikti SDS, ir kas juos turi teikti.
 
 
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu (07/04/2021)
 
Glaustos rekomendacijos
parsisiųsti visą dokumentą PDF formatu
Daugiau informacijos rasite ECHA svetainėje
Daugiau

Peržiūrėti viską »