16/02/2017 - News item

February Newsletter online

This year’s first issue of the ECHA Newsletter explains what is being done to make sure that registrations are up to the expected standard and tells how the QSAR Toolbox and read-across can help you in preparing your registration.

Asset Publisher

Viešosios konsultacijos

REACH

Paraiškos autorizacijai gauti

Pradžios data: 08/02/2017 Terminas: 05/04/2017
Konsultacijos: 4

Kvietimai teikti pastabas ir įrodymus

Pradžios data: 25/01/2017 Terminas: 19/04/2017
Medžiagos: 2

Pasiūlymai atlikti bandymus

Pradžios data: 08/02/2017 Terminas: 27/03/2017
Pasiūlymai atlikti bandymus: 2

CLP

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Pradžios data: 10/01/2017 Terminas: 24/02/2017
Pasiūlymai dėl CLH: 2
Pradžios data: 06/02/2017 Terminas: 23/03/2017
Pasiūlymai dėl CLH: 1

BPR

Galimai keistinos medžiagos

Pradžios data: 10/02/2017 Terminas: 10/04/2017
Veikliosios medžiagos: 5

RSS (Opens New Window)


Asset Publisher