A munkahelyen használja biztonságossan a vegyi anyagokat

A vegyi anyagok biztonságos alkalmazása a munkahelyen alapvetõ fontosságú a saját egészsége és jólléte érdekében. A vegyi anyagokkal kapcsolatos EU jogszabályok, így a REACH, a CLP és a biocid termékekre vonatkozó rendelet, segítségére lehetnek.

A jogszabályok szerint biztosítani kell Önnek azokat az információkat, amelyek segíthetnek az alábbi fontos kérdések megválaszolásában: mennyire veszélyesek azok a vegyi anyagok és termékek, amelyekkel Ön dolgozik, és hogyan tudja ezeket biztonságosan használni?

A veszélyes anyagokkal kapcsolatban a szállítóknak most már több információt kell feltüntetniük a biztonsági adatlapokon és a címkéken. Az Ön munkáltatójának ezeket az információkat felhasználva olyan kockázatkezelési intézkedéseket kell bevezetni, amelyekkel biztosítható a vegyi anyagok biztonságos alkalmazása az Ön munkahelyén.

Ezek a jogszabályi követelmények minden vállalatra egyformán vonatkoznak függetlenül attól, hogy az adott vállalatnak melyik uniós országban van a székhelye, illetve attól, hogy gyártja, importálja vagy használja-e a vegyi anyagokat.

Ezeknek a jogszabályoknak köszönhetõen most:

  • új információkkal rendelkezünk a vegyi anyagok veszélyeirõl, expozíciójáról és kockázatairól, valamint az ezek elkerülésére irányuló intézkedésekrõl. 
  • javult a kommunikáció a felhasználók és a szállítók között.
  • javult az aggodalomra okot adó anyagok ellenõrzése, korlátozva azok felhasználását vagy teljesen visszavonva õket az EU piacról és biztonságosabb alternatívákkal helyettesítve õket.

A végcél a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezés (expozíció) csökkentése, és a betegségek, sérülések és balesetek megelõzése.

"A REACH rendeletet a kezdetektõl fogva támogattuk és hisszük, hogy ezek az eljárások javítják a munkahelyi környezetet" - mondja Tony Musu, az Európai Szakszervezetek Föderációjának munkatársa, aki a munkavállalók képviseletében folyamatosan nyomon követi az ECHA munkáját.

Ön is aktív részese lehet.

Használja az ECHA weboldalt információforrásként és az így szerzett ismereteket alkalmazza saját munkahelyén.

Categories Display