A hulladékokról szóló keretirányelv értelmezése

A hulladékokról szóló keretirányelv intézkedéseket határoz meg a hulladéktermelés és -gazdálkodás a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak kezelésére, valamint a körforgásos gazdaságra való átállás szempontjából döntő fontosságú erőforrások hatékony felhasználásának javítására.

A 2015-ben elfogadott, körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv végrehajtásának keretében a hulladékokról szóló felülvizsgált keretirányelv 2018 júliusában lépett hatályba. A jogszabály előírta az ECHA számára, hogy fejlesszen ki egy, a jelöltlistán szereplő különös aggodalomra okot adó anyagokat (SVHC-k) tartalmazó árucikkekre vonatkozó információkat tartalmazó adatbázist. A REACH szerinti jelöltlistát rendszeresen új anyagokkal egészítik ki.

Az adatbázis az ECHA-hoz olyan vállalatok által benyújtott információkat fog tartalmazni, amelyek a jelöltlistán szereplő anyagokat tartalmazó árucikkeket állítanak elő, importálnak vagy szállítanak. Az ilyen árucikkek előállítása történhet az EU-ban vagy nem uniós országokból is importálhatják őket.

Az adatbázisban szereplő információk segítenek a hulladékkezelőknek a különös aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó árucikkek válogatásában és újrahasznosításában, valamint támogatják a fogyasztókat abban, hogy tájékozott döntéseket hozzanak, és megfontolják, hogyan lehet ezeket az árucikkeket a lehető legjobban felhasználni és ártalmatlanítani. Az a cél, hogy az adatbázis segítségével az árucikkekben lévő aggodalomra okot adó anyagok fokozatosan helyettesíthetők legyenek és biztonságosabb alternatívák fejlesztésére kerüljön sor.

Az adatbázis a következő három fő célkitűzés elérése érdekében jön létre:

  1. A veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok termelésének csökkentése az uniós piacon forgalomba hozott árucikkekben lévő, aggodalomra okot adó anyagok helyettesítésének ösztönzésével.
  2. Az információk elérhetővé tétele a hulladékkezelési műveletek további javítása érdekében.
  3. A hatóságok számára annak lehetővé tétele, hogy figyelemmel kísérjék az árucikkekben lévő aggodalomra okot adó anyagok felhasználását, és megfelelő intézkedéseket kezdeményezzenek az árucikkek teljes életciklusa során, beleértve a hulladékfázist is.

A SCIP adatbázis kiegészíti az árucikkekben található, jelöltlistán szereplő anyagokra vonatkozó REACH szerinti kommunikációs és bejelentési kötelezettségeket.

Ütemterv

2018. július 4.
- A hulladékokról szóló felülvizsgált keretirányelv hatályba lépése

2020. eleje
– Az adatbázis prototípusának kiadása

2021. január 5.
- A szállítókra vonatkozó adatbázisba történő információszolgáltatási kötelezettség érvénybe lépése

Categories Display