A POP-k megismerése

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok (POP-k) olyan szerves anyagok, amelyek a környezetben tartósan megmaradnak, az élő szervezetekben felhalmozódnak, és kockázatot jelentenek egészségünkre és a környezetre nézve. Ezeket az anyagokat a levegő, a víz vagy a vándoró fajok a nemzetközi határokat átlépve szállíthatják, és olyan régiókba is eljuthatnak, ahol soha nem állítottak elő vagy használtak fel ilyen anyagokat. Nemzetközi kockázatkezelésre van szükség, mivel egyik régió sem képes egyedül kezelni az ezen anyagok jelentette kockázatokat.

Hogyan működnek a POP-k?

A POP-ket világszerte a Stockholmi Egyezmény és az Aarhusi Jegyzőkönyv szabályozza. Az Európai Unió e jogszabályokat a POP-rendelettel hajtja végre.

A POP-rendelet célja az emberi egészség és a környezet védelme olyan konkrét kontrollintézkedésekkel, amelyek:

  • tiltják vagy szigorúan korlátozzák a POP-k gyártását, forgalomba hozatalát és használatát;
  • minimálisra csökkentik az ipari melléktermékként képződő POP-k környezetbe jutását;
  • biztosítják a korlátozás hatálya alá eső POP-k készleteinek biztonságos kezelését; és
  • biztosítják a POP-ket tartalmazó vagy POP-kkel szennyezett hulladék környezetkímélő ártalmatlanítását.

A POP-ként azonosított vegyi anyagok közé a következők tartoznak:

  • növényvédő szerek (például a DDT);
  • ipari vegyi anyagok (például a poliklórozott bifenilek, amelyeket széles körben használtak fel elektromos berendezésekben); vagy
  • az ipari folyamatok, a bomlás vagy az égetés során képződő, nem szándékosan előforduló melléktermékek (például a dioxinok és a furánok).

Az ECHA a POP-rendelet alapján segít az új POP-k azonosításában és az ezeknek a Stockholmi Egyezménybe való felvételére tett uniós javaslatok elkészítésében. Az Ügynökség információkat kap a rendeletet végrehajtó tagállamoktól, amelyeket feldolgoz, és amelyekből egy uniós áttekintést állít össze. Az ECHA támogatást nyújt a POP-kre vonatkozó uniós intézkedési terv szükséges jövőbeli uniós intézkedéseinek meghatározásához is.

Az ECHA végrehajtási fóruma koordinálja a tagállami hatóságok hálózatát, amelyek a rendelet végrehajtásáért is felelősek.