A regisztráláshoz szükséges információ

A REACH szerinti tájékoztatási követelmények az Ön anyagának mennyiségétől és felhasználásaitól függnek. Ha Ön nincs az összes szükséges adat birtokában, tárgyalás útján hozzáférést kérhet az egyedi vizsgálatokhoz vagy a meglévő regisztrálók által benyújtott összes adathoz.

  • Csak azokért az adatokért kell fizetnie, amelyek az Ön regisztrálásához szükségesek.
  • A hozzáférni kívánt adat alkalmasságát és minőségét kritikusan kell értékelni.
  • A tájékoztatási követelmények teljesítéséhez nem mindig szükséges gerinces állatokon végzett kísérlet, annak ellenére, hogy a REACH-rendelet előírja az állatkísérletet. Használhat alternatív módszereket, illetve bizonyos tájékoztatási követelményeket módosíthat (vagy elhagyhat),  amennyiben ez tudományos szempontból indokolt. Éppen ez az eset áll fenn akkor, amikor egy gerinces állatokra vonatkozó kísérletet a meglévő regisztrálók már elvégeztek és benyújtottak.
  • Az általános tájékoztatási követelmények a REACH szerinti regisztrálási kötelezettségek teljesítése érdekében meghatározott minimumkövetelmények, és az alább található táblázatban vannak felsorolva. Amennyiben az Ön anyaga szigorúan ellenőrzött feltételek mellett alkalmazott intermedier, csak a rendelkezésére álló információkat kell benyújtania.

A tájékoztatási követelmények a 2018-as határidő előtt módosultak. Ha már nem szükséges ennek az információnak a benyújtása, ezt az információt illetően társregisztrálóival nem kell tárgyalnia költségmegosztásról (még akkor sem, ha a meglévő regisztrálók már létrehozták és benyújtották az adatot).
 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)