Áttekintés: az előzetes regisztrálókra és a megkeresést végző személyekre vonatkozó vitával kapcsolatos eljárások összehasonlítása

 

Az eljárás kismértékben eltér attól függően, hogy az Ön anyaga előzetes regisztrálás vagy megkeresés hatálya alá tartozik-e. Ha az anyaga előzetes regisztrálás hatálya alá tartozik, az eljárás a REACH-rendelet 30. cikkének (3) bekezdésén alapul. Ha az anyaga megkeresés hatálya alá tartozik, az eljárás a(z) []. cikkeken alapul.

 

  Előzetes regisztrálás/SIEF Megkeresés

Mit értünk ez alatt?

Előzetes regisztrálásra 2008. december 1-jéig volt lehetőség, amennyiben Ön a megadott időpont előtt gyártotta vagy importálta az anyagot.

Késői előzetes regisztrálást 2017. május 31-ig nyújthat be, ha Ön évi 1–100 tonna közötti mennyiségben kezdi meg az anyag gyártását vagy behozatalát.

Az előzetes regisztrálást követően Ön a SIEF (anyaginformációs cserefórum) tagjává válik – a fórum keretében kerül sor az anyagegyezőséggel, az adatmegosztással és a közös benyújtással kapcsolatos összes vitára.

Ha Ön évi egy tonna feletti mennyiségben kívánja megkezdeni az anyag gyártását vagy behozatalát, és már nincs lehetősége arra, hogy késői előzetes regisztrálást végezzen, a megkeresés vonatkozik Önre.

Ha megkeresést nyújt be az ECHA-nak, kapcsolatba hozzák Önt az anyag meglévő regisztrálóival. Ezután meg kell vitatnia velük az adatok megosztását és a velük közös benyújtását.

Elfogadhatósági vizsgálat

Legfeljebb 15 munkanap (kiterjeszthető abban az esetben, ha az ECHA további információk benyújtására szólítja fel a potenciális regisztrálót)

A másik fél számára írásos igazolás benyújtásához rendelkezésre álló határidő

10 munkanap (amennyiben a másik fél 10 munkanapon belül nem nyújt be írásos igazolást, az ECHA csak az igénylő által benyújtott dokumentáció alapján tudja értékelni a vitát)

Határozatkibocsátás határideje a felektől kapott igazolások birtokában

2 hónap

1 hónap

A határozat kimenetele/tartalma

Az ECHA határozatot bocsát ki, amelyben engedélyezi a potenciális regisztráló számára a kért vizsgálatokba való betekintést és/vagy tokent ad a közös benyújtáshoz való hozzáféréshez, illetve a tárgyalások folytatására szólítja fel a feleket.

1. megjegyzés: A felek még az ECHA betekintésre jogosító határozatának kibocsátását követően is ösztönözve vannak az önkéntes megállapodásra.

2. megjegyzés: Ha az ECHA olyan határozatot ad ki, amelyben a tárgyalások folytatására kéri a feleket, és a felek nem jutnak megállapodásra tárgyalásaik során, a potenciális regisztráló újabb vitát nyújthat be, amely későbbi erőfeszítéseit fedi le.

A „betekintési engedély” hatóköre

A megállapodások tárgyát csak a gerinces állatokon végzett vizsgálatok képezik.

Minden vizsgálat a megállapodások tárgyát képezi.

A közös benyújtáshoz való hozzáférés

Token a közös benyújtás REACH-IT-ben való eléréséhez (további információk a „Közös benyújtás” weboldalon)

Fizetés?

Ha az ECHA betekintési engedélyt és/vagy a közös benyújtáshoz való hozzáférést ad, az ECHA nem fog befizetést igazoló bizonylatot kérni. A másik fél azonban az illetékes nemzeti bíróságok elé viheti az ügyet megfelelő kártérítés érdekében.

Amennyiben az ECHA betekintési engedélyt és/vagy a közös benyújtáshoz való hozzáférést kíván kiadni, a határozattervezettel együtt „befizetést igazoló bizonylatra” vonatkozó kérelmet is mellékel.

Miután beérkezett a befizetést igazoló bizonylat, az ECHA kiadja a végleges határozatot.

Megjegyzés: Az ECHA nem rendelkezik jogi hatáskörrel annak megállapításához, hogy a megtérítés mértéke megfelelő-e. Ez a nemzeti bíróságok kizárólagos illetékességi körébe tartozik. Mindazonáltal az ECHA azt javasolja, hogy a kifizetés legalább azokat az elemeket tükrözze vissza, amelyek tekintetében a tárgyalások során megállapodás született.

Jogorvoslat

Valamennyi határozattal kapcsolatban három hónapon belül az ECHA fellebbezési tanácsához fellebbezést lehet benyújtani.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)