Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Viták a gyakorlatban

A viták érinthetik az adatok megosztását vagy a közös benyújtáshoz való hozzáférést, vagy – ami a leggyakoribb – mindkettőt. Az ECHA minden esetben biztosítja, hogy azonos elvek és eljárások legyenek alkalmazandók.

A vita előterjesztése csak végső megoldás, ha a tárgyalások nem hoznak eredményt. Az ECHA értékeli, hogy a felek mindent megtettek-e annak érdekében, hogy méltányos, átlátható és megkülönböztetésmentes megállapodást érjenek el. A határozat a felek által tett erőfeszítéstől fog függeni. Következésképpen a vita benyújtását megelőzően tegyen meg minden erőfeszítést a megállapodás érdekében.

A vitával kapcsolatos eljárás során figyelembe kell venni bizonyos lépéseket és határidőket. Az eljárás jogi támogatás nélkül, térítésmentesen folytatható le.

A vita eredménye soha nem nyújthat semely fél számára olyan megelégedettséget, mint az önkéntes megállapodások. Arra biztatjuk Önt, hogy folytassa az erőfeszítéseket annak érdekében, hogy mindkét fél számára kielégítő megállapodást találjanak, a vitarendezési eljárás elindítása ellenére (sőt, akár az ECHA határozatának kézhezvételét követően is).

1. lépés: Bizonyíték megszerzése

Az ECHA a tárgyalások során tett erőfeszítések írásos igazolása alapján értékeli a vitát. Ez azt jelenti, hogy össze kell gyűjtenie és dokumentálnia kell a másik féllel folytatott mindenfajta kommunikációt, például zip vagy pdf kiterjesztésű fájlban.

Egyéb információt (pl. a tárgyalások során nem említett belső üzenetek, dokumentumok vagy számítások), magyarázó megjegyzéseket vagy jogi megfontolásokat nem szükséges benyújtania.

 

2. lépés: Vita benyújtása webes űrlapon keresztül

A vita benyújtására két űrlap áll a rendelkezésére attól függően, hogy Ön előzetes regisztrálást vagy megkeresést nyújtott be anyaga tekintetében.

Az űrlapokat lásd alább.

3. lépés: A kérelem ECHA általi értékelése

Amennyiben az ECHA elfogadhatónak minősíti az Ön kérelmét, felszólítja a másik felet, hogy a tárgyalásokra vonatkozóan 10 munkanapon belül nyújtson be írásos igazolást.

Az ECHA csak akkor kezdi meg a vita értékelését, ha a másik fél már benyújtotta az írásos igazolást (illetve a 10 munkanapos határidő lejártát követően).

Az Ön másik féllel folytatott dokumentált kommunikációja alapján az ECHA megállapítja, hogy minden erőfeszítés megtörtént-e a megállapodás elérése érdekében.

4. lépés: Az ECHA határozatkibocsátása

A határozat kibocsátásának többféle kimenetele lehet:

  • A legtöbb vita az adatokhoz való hozzáférést, és a közös benyújtáshoz való hozzáférést egyaránt érinti: ha az ECHA úgy ítéli meg, hogy Ön a másik féllel ellentétben minden erőfeszítést megtett, határozatot bocsát ki, amelyben engedélyezi az Ön számára az adatokba való betekintést. A meglévő regisztrálás átfogó vizsgálati összefoglalásából is kap egy másolatot. Ezen túlmenően az ECHA egy tokennel hozzáférést ad Önnek a közös benyújtáshoz. Ez a token egy jelszó, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a meglévő közös benyújtáson belül regisztráljon a kívülmaradás lehetőségét választva.
  • Ami a közös benyújtáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos vitákat illeti: ha az ECHA úgy ítéli meg, hogy Ön a másik féllel ellentétben minden erőfeszítést megtett, egy tokennel hozzáférést ad Önnek a közös benyújtáshoz. Ez a token egy jelszó, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a meglévő közös benyújtáson belül regisztráljon a kívülmaradás lehetőségét választva.
  • Ami az adatokkal kapcsolatos vitákat illeti: ha az ECHA úgy ítéli meg, hogy Ön a másik féllel ellentétben minden erőfeszítést megtett, határozatot bocsát ki, amelyben engedélyezi az Ön számára az adatokba való betekintést. A meglévő regisztrálás átfogó vizsgálati összefoglalásából is kap egy másolatot. Olyan adatokkal kapcsolatban is felmerülhet vita, amelyeket még nem nyújtottak be. Ebben az esetben az ECHA engedélyt ad Önnek arra, hogy a vitatott adatok nélkül folytassa a regisztrálást, és arányos időt kap arra, hogy kidolgozza és benyújtsa azokat az adatokat, amelyekre a betekintési engedély nem terjed ki (pl. gerinces állatokat nem érintő vizsgálatok).
  • Amennyiben az ECHA álláspontja szerint Ön nem tett meg minden erőfeszítést a megállapodás érdekében, nem fogja engedélyezni a kért adatokba való betekintést vagy a közös benyújtáshoz való hozzáférést. Ezt követően köteles folytatni a másik féllel megkezdett tárgyalásokat.
5. lépés: Regisztrálás benyújtása

Miután megállapodásra jutott a másik féllel vagy megkapta az ECHA határozatát, amelyben engedélyezi Önnek az adatokba való betekintést és/vagy a közös benyújtáshoz való hozzáférést, benyújthatja regisztrálási dokumentációját.

Vita benyújtása

A vitarendezési eljárás kismértékben eltér attól függően, hogy az Ön anyaga előzetes regisztrálás vagy megkeresés hatálya alá tartozik-e.

A vita ECHA-hoz való benyújtása érdekében töltse ki az űrlapot:

Viták a gyakorlatban

Ha az anyaga előzetes regisztrálás hatálya alá tartozik:

Kép

Az Ön előzetes regisztrációs száma:
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000),
a regisztrálási határidő pedig 2018. május 31.

Töltse ki az űrlapot

 

Ha az anyaga megkeresés hatálya alá tartozik:

Kép

Az Ön megkeresésének száma (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Töltse ki az űrlapot

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2