Felkészülés új SIEF létrehozására

Az előzetesen regisztrált anyagok esetén a REACH-IT-ben létrehozása kerül az előzetes SIEF oldala. Az elő-SIEF oldalon megtalálja a többi vállalat elérhetőségeit, amelyek előzetesen regisztráltak ugyanazzal az anyagazonosítóval (pl. EK-szám).

Kapcsolatba kell lépniük egymással, hogy megtudják, ki fog regisztrálni, és hogy valóban azonos anyagról van-e szó.

Miután megállapították, hogy egyezik az anyaguk, anyaginformációs cserefórumot (SIEF) hoznak létre. A SIEF a REACH szerinti regisztrálást szolgáló különleges együttműködés, amelyet a társ-regisztrálók szerveznek, és általában szerződés formájában teszik hivatalossá.

A SIEF-ben megosztják az anyaggal kapcsolatos információikat a társregisztrálókkal, megosztják a költségeket és előkészítik a közös regisztrálást.

Az alábbiakban bemutatjuk az előzetes regisztrálástól az új SIEF létrehozásának előkészületéig tartó lépéseket.

 

1. Jelentkezzen be a REACH-IT-be

A REACH-IT egy informatikai eszköz, melynek segítségével információkat nyújthat be az ECHA részére, ideértve az előzetes regisztrálást és regisztrálást is.

A REACH-IT-et az ECHA honlapjáról érheti el. A bejelentkezéshez a felhasználó azonosítójára és jelszavára van szükség. Amennyiben még nincs felhasználói fiókja, hozzon létre egyet.

2. Keresse meg és ellenőrizze előzetes regisztrálásait

A REACH-IT-ben az előzetes regisztrálásait az alábbi módon keresheti meg: „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs” (Menü, Keresés, Előzetes regisztrálások és előzetes SIEF-ek). 

Ellenőrizze, hogy minden olyan anyagot előzetesen regisztrált, amelyet regisztrálnia kell. Ha hiányzik valamelyik előzetes regisztrálás, az alábbi kérdések és válaszok rovatból megtudhatja, mit kell tennie.

Ne feledje, hogy az előzetes regisztrálás nemcsak a társ-regisztrálókkal történő kapcsolatfelvétel kiinduló pontja, hanem arra is jogosultságot biztosít, hogy regisztrálás nélkül jelen legyen az anyaggal az európai piacon, amíg a regisztrálási határideje le nem jár.

3. Ellenőrizze az előzetes regisztrálásnál megadott kapcsolattartó adatait

Mivel közösen kell regisztrálniuk, fontos, hogy naprakész legyen az elérhetősége, hogy a társ-regisztrálók megtalálhassák.

Minden előzetes regisztrálás tartalmazza a kapcsolattartó adatait, aki általában a vállalatánál dogozó személy vagy képviselőként eljáró harmadik fél. Az elérhetőség (név és e-mail) mindenki számára hozzáférhető a REACH-IT előzetes SIEF oldalán, aki előzetesen regisztrálta az anyagot.

Döntse el, hogy megtartja az előzetes regisztrálás jelenlegi kapcsolattartóját, vagy módosítja azt, és ellenőrizze, hogy minden regisztrálni kívánt anyagnál naprakészek a kapcsolattartó adatai.

4. Keresse meg társ-regisztrálói elérhetőségét az előzetes SIEF oldalán

Az anyagot előzetesen regisztráló más vállalatok elérhetősége megtalálható a REACH-IT-ben. A REACH-IT menüben lépjen a „Menu > Search > Pre-registrations and pre-SIEFs” (Menü, Keresés, Előzetes regisztrálások és előzetes SIEF-ek) opcióra. Le is töltheti a teljes listát.

Társ-regisztrálóival e-mailben kell felvennie a kapcsolatot a REACH-IT-en kívül. Az előzetes SIEF oldalán szereplők közül nem mindenki fog regisztrálni (például a termékválaszték vagy a vállalati stratégia változásai miatt), és előfordulhat, hogy kevés választ fog kapni.

5. Legyen aktív az együttműködés létrehozásában

Az anyag regisztrálásához aktívnak kell lennie. Háromféleképpen járhat el:

 • Aktiválja társ-regisztrálóit
  Ha az anyag nagyon fontos a vállalatuknak, kezdeményezze a tárgyalások elindítását. Így gondoskodhat arról, hogy az anyagot regisztrálják a határidőig. 

  Ha rákattint a REACH-IT-ben a „Become facilitator” (Facilitátori szerep vállalása) gombra, azzal jelezheti, hogy szeretné elindítani a SIEF létrehozását.

  Facilitátorként jelezheti az előzetes SIEF oldalán, hogyan szeretné elindítani a tárgyalásokat. Valószínűleg szerveznie kell néhány megbeszélést vagy webkonferenciát.
 • Válaszoljon társ-regisztrálóinak Amennyiben nem vállalja a kezdeményező szerepet, válaszoljon, ha megkeresi a SIEF megalakításánál közreműködő facilitátor vagy valamely társ-regisztráló – akkor is, ha még nem döntötte el, hogy fog-e regisztrálni.
 • Kövesse nyomon anyagait
  Előfordulhat az is, hogy egyes anyagok esetén senki nem fog együttműködést kezdeményezni. Ebben az esetben meg kell keresnie a társ-regisztrálóit, hogy megtudja, egyedül csak Ön fogja-e regisztrálni az adott anyagot. Amennyiben igen, elegendő időt kell biztosítania a saját regisztrálása előkészítésére.
6. Egyeztessen az anyagok egyezőségéről a társ-regisztrálóival

Az anyagok egyezőségének megállapításához minden társ-regisztrálónak meg kell határoznia az anyag nevét az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez c. dokumentum alapján (lásd még az 1. szakaszt: A portfólió ismerete).

Ha azonos a név, az anyagok azonosnak tekinthetők.

Ha az anyagok egyezőségéről folytatott megbeszélések során bizalmas üzleti információkkal (CBI) kapcsolatos aggodalmai vannak, olvassa el az alábbi kérdések és válaszok rovatot.

Miután megállapították, hogy azonos anyagról van szó, létrehozásra kerül a SIEF. Ekkor elkezdhetnek együtt dolgozni, megosztani az adatokat és közösen regisztrálni (lásd a 3. szakaszt: A munka megszervezése a társ-regisztrálókkal).

A SIEF tagjainak együttesen kell alkalmazni az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez c. dokumentumban foglalt elveket, hogy meg tudják határozni az anyag határait, amik megfelelnek a közösen benyújtandó adatoknak. Ezt anyagazonosító adatokat tartalmazó profilnak nevezik, és a vezető regisztráló regisztrálási dokumentációjában kell megadni. Az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez c. dokumentum III. függeléke iránymutatást tartalmaz az anyagazonosító adatokat tartalmazó profilról.

7. Ismerje meg a SIEF feladatait és tevékenységeit

A SIEF-ben két hivatalosan is elkülönülő pozíció van: a vezető regisztráló és – amennyiben vannak – a tagként regisztrálók. Ugyanakkor, minden társ-regisztráló felelős a munka ütemezéséért és előrehaladásáért, a regisztrálás közös részeinek tartalmáért, valamint a regisztrálás saját részeinek tartalmáért.

A vezető regisztrálót a SIEF választja meg.  Először a vezető regisztrálónak kell benyújtania a közös regisztrálást a REACH-IT-en keresztül, a tagok csak utána nyújthatják be saját regisztrálásaikat. A vezető regisztrálónak továbbá ki kell osztani a tagok részére a biztonsági token számokat, hogy csatlakozni tudjanak a közös regisztráláshoz (lásd a 6. szakaszt: Regisztrálási dokumentáció benyújtása).

A többi feladat tekintetében a társ-regisztrálókkal együtt kell eldöntenie, hogyan működnek együtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy eldöntik, kinek mi a feladata, illetve bizonyos feladatokat kiszerveznek-e vagy sem. A megállapodást általában dokumentálják, például egy SIEF szerződésben vagy konzorciumi szerződésben.

A megállapodásnak tartalmaznia kell azokat a tevékenységeket, amelyeket a SIEF résztvevőinek végre kell hajtania a regisztráláshoz (lásd a 3., 4., 5. és 6. szakaszt), valamint a regisztrálás naprakészen tartásához (lásd a 7. szakaszt). Ilyen tevékenységek többek között az alábbi adminisztratív, technikai és tartalmi jellegű feladatok:

 • SIEF adminisztráció: kommunikációs kapcsolattartási pontok létrehozása a SIEF-en belül és kívül, a számlák és kifizetések kezelési módszerének megszervezése, megtérítési rendszerek kidolgozása és nyilvántartások vezetése.
 • A dokumentáció tartalmának előkészítése: meglévő adatok összegyűjtése, új adatok megszerzése, adatok minőségének megvitatása, megállapodás a közösen benyújtandó adatokról, adatok megosztási költségeivel kapcsolatos tárgyalások, kémiai biztonsági értékelések elvégzése, osztályozás elvégzése, valamint kémiai biztonsági jelentés elkészítése.
 • IUCLID-dokumentáció elkészítése és benyújtása: közös regisztrálási dokumentáció elkészítése a IUCLID-ben, a dokumentáció benyújtása az ECHA-nak, valamint a számla és üzenetek nyomon követése a REACH-IT-ben.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)