Regisztrálási dokumentáció készítése a REACH-IT-ben

Amennyiben Ön tagsággal rendelkező regisztráló, és egyetért a vezető regisztráló által az Ön nevében beküldött valamennyi információval, teljes egészében elkészítheti regisztrálási dokumentációját a REACH-IT-n keresztül. Ez esetben nem kell telepítenie az IUCLID szoftvert.

Ha ezt a megoldást választja, jelentkezzen be a REACH-IT rendszerébe. A REACH-IT honlapján a dokumentáció benyújtása (Submit a dossier) menüpont alatt válassza az online dokumentációkészítés REACH-IT-vel (Prepare online in REACH-IT) lehetőséget.

Először ki kell választania azt a közösen benyújtott dokumentációt (joint submission), amelyhez csatlakozva szeretné regisztrálni az anyagát.

Ezt követően a REACH-IT dokumentációkészítő varázslója végigvezeti Önt az egész folyamaton és az Ön által kitöltendő mezőkön. Az alábbi adatokat kell megadnia:

  • Az anyag azonosító adatai és összetétele
  • Osztályozás és címkézés (ha eltér a vezető regisztráló által megadottaktól)
  • Az anyag becsült mennyisége, telephelyei, felhasználási módjai
  • A vegyi anyag biztonságos használatára vonatkozó útmutató, vagy a kémiai biztonsági jelentés (CSR), amennyiben nem bízik a vezető regisztráló által benyújtott információban, és benyújtaná inkább a sajátját
  • A PBT-tulajdonságokra (perzisztens, bioakkumulatív és mérgező) vonatkozó értékelés összefoglalója, csak abban az esetben, ha saját CSR-t nyújt be
  • Az Ön vállalatára vonatkozó alapvető adminisztratív információk

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)