Információ-technológiai átvilágító kampányok a dokumentációkról

Az ECHA a regisztrálási dokumentációkban szereplő információk minőségének javítására irányuló intézkedéseket tesz, miközben szem előtt tartja első stratégiai célját: „magas minőségi színvonalat képviselő adatok rendelkezésre állásának maximalizálása a vegyi anyagok biztonságos gyártásának és felhasználásának lehetővé tétele érdekében". Ezen intézkedések részeként az ECHA hasznosította a regisztrálási dokumentációk értékelése során gyűjtött tapasztalatait, és a gyakori hiányosságokat olyan számítógépes algoritmusokba ültette át, amelyek a teljes adatbázis átvilágítására felhasználhatók. Ennek köszönhetően az Ügynökség nagyobb áttekintést nyer a regisztrálási adatok minőségéről, és a fellelt hiányosságok is hatékonyabban kezelhetőek.

A kezdeti átvilágítások eredményeit tájékoztató levelekben közöljük a regisztrálókkal, amelyek a lehetséges hiányosságok kiküszöbölését illetően is tanácsokkal szolgálnak. Az Ügynökség elvárja, hogy a vállalatok kellő komolysággal kezeljék ezeket a leveleket, és a kiemelt problémák kezelése érdekében spontán aktualizálják regisztrálásaikat, valamint alkalmazzák megszerzett ismereteiket annak érdekében, hogy elkerüljék a problémák ismételt előfordulását a jövőbeli benyújtások során. A levelek lehetőséget biztosítanak a vállalatok számára, hogy még azelőtt javítsák dokumentációik minőségét, mielőtt az ECHA jogilag kötelező érvényű intézkedéseket – pl. megfelelőségi ellenőrzéseket – léptet életbe.

Intermedierek

A REACH a szigorúan ellenőrzött feltételek mellett gyártott és felhasznált intermedierek regisztrálását a tulajdonságaikkal kapcsolatban rendelkezésre álló kevesebb információ birtokában és kémiai biztonsági jelentés nélkül is lehetővé teszi. Azok az intermedierként regisztrált anyagok, amelyek nem felelnek meg az intermedier meghatározásnak és/vagy a szigorúan ellenőrzött feltételeknek, továbbá amelyek tekintetében a veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos információ hiányzik a regisztrálási dokumentációból, káros hatást gyakorolhatnak a munkavállalókra, a fogyasztókra vagy a környezetre. Ennek okán az ECHA tevékenyen ellenőrzi az ilyen típusú dokumentációk megfelelőségét.

 

Supporting material

Anyagazonosítás

A megfelelő és konzisztens anyagazonosítás (SID) valamennyi REACH-eljárás alapját képezi. Minden regisztráló köteles részletes jellemzést szolgáltatni az általa gyártott vagy importált anyagok azonosító adatairól; ez a kötelezettség nem kizárólag a közös benyújtás vezető regisztrálóját terheli az anyaginformációs cserefórum (SIEF) keretén belül.

A REACH szerinti értékelés terén elért fejlődésről szóló éves jelentések rámutatnak, hogy az Ügynökség felé benyújtott regisztrálásoknál az egyik leggyakoribb hiányosság az anyagazonosítás tekintetében tapasztalható. Ennélfogva az ECHA elvégezte a REACH szerinti regisztrálások azonosító adataihoz kapcsolódó információs elemek információtechnológiai átvilágítását.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)