A kötelességek megállapítása

A REACH-rendelet értelmében az Ön által készített, importált vagy felhasznált anyagok mindegyikére külön kötelezettségek vonatkozhatnak. A konkrét anyagra vonatkozó kötelezettségeit a szállítói láncban betöltött szerepe határozza meg.

Még ha keverékekről vagy árucikkekről van is szó, a REACH-kötelezettségek többsége az e készítményekben vagy árucikkekben lévő anyagokhoz kapcsolódik.

Ha az Ön anyaga vagy keveréke veszélyesnek minősül, Önnek a CLP-rendelet rendelkezéseit is be kell tartania.

 

Mi a Navigátor?

A Navigátor olyan interaktív eszköz, amely segítségére lehet a következőkben:

  • a szállítói láncban betöltött szerepének pontosítása,
  • az egyes anyagokra vonatkozó kötelezettségeinek azonosítása,
  • olyan releváns, iránymutatásokat tartalmazó dokumentációk, útmutatók, jogszabályok és más információforrásokra mutató linkek összegyűjtése, amelyek segíthetnek Önnek kötelezettségei teljesítésében.

Egy Navigátor-munkafolyamat egy konkrét anyagra vonatkozik.

Ha Ön keverékeket készít, használ vagy azokkal foglalkozik, a Navigátor futtatása előtt az első lépés az e keverékekben lévő anyagok azonosítása.

Ha Ön árucikkek gyártója, importőre vagy szállítója, és nem biztos benne, mely anyagokhoz kell használnia a Navigátort, kezdheti azzal, hogy az alábbi, „Információ árucikkek gyártói, importőrei vagy szállítói számára" linkre kattint.

A Navigátor az Ön különböző kérdésekre adott válaszai alapján kiadja az adott anyaghoz kapcsolódó kötelezettségek listáját. A kérdések többek között a következőkre irányulnak: Ön készíti vagy importálja-e az anyagot, milyen mennyiségben, milyen felhasználásra, veszélyesnek minősül-e az anyag stb. A Navigátor-munkafolyamat alatt mindezen kérdés mellett magyarázó szöveget talál, amelynek segítségével választhat a felkínált válaszlehetőségek közül.

Az eszköz lépésről lépésre végigvezeti a folyamaton: segít meghatározni, hogy az Ön konkrét anyagával kapcsolatban milyen kötelezettségek terhelhetik a REACH- és a CLP-rendelet értelmében, és megfelelő támogatást nyújt e kötelezettségek teljesítéséhez. Mindazonáltal, a Navigátor csak általános tanácsokat ad, speciális problémákra nem kínál megoldást (pl. arra vonatkozóan nem ad ajánlást, hogy egy adott anyag hogyan sorolandó be a CLP-rendelet értelmében).

 

A Navigátor használata

A vonatkozó útmutatás kiválasztása a REACH és a CLP szerinti kötelezettségek általános listájáról

A „Kötelezettségek általános listája" tartalmazza az eszközben szereplő valamennyi potenciális kötelezettséget, az arról szóló útmutatóra mutató linkkel együtt, hogy miként teljesíthetők ezek a kötelezettségek. Ha Ön már tudja, hogy milyen kötelezettségei vannak, azonnal erre a listára léphet, és előhívhatja a megfelelő útmutatót.

A Navigátorról

Hogyan kell használni a Navigátort?

A Navigátor egy kérdéssort fog feltenni Önnek az anyagával kapcsolatban. Fontos, hogy ezekre a kérdésekre pontosan válaszoljon. Ellenkező esetben a Navigátor helytelen kötelezettséglistát adhat meg. Ezért ajánljuk, hogy a kérdések megválaszolása előtt gondosan olvassa el az egyes kérdések alatt található magyarázatokat.

Előfordulhatnak olyan problémás esetek, amikor nehéznek bizonyulhat a kérdés megválaszolása. Ha az útmutatás ebben az esetben nem elégséges, tanácsos szakértőhöz fordulni.

A kérdések sorrendje az előző kérdésekre adott válaszoktól függ.

A Navigátor-munkafolyamat nem mindig azonos minden anyag esetében: csak az adott esetben fontos kérdéseket teszi fel Önnek, az egyes lépésekben adott válaszai alapján.

 

Mit készítsek elő a munkafolyamat elindítása előtt?

A Navigátor használata előtt azonosítsa az összes Ön által kezelt anyagot, vagy azokat a kiválasztott anyagokat, amelyekkel ebben a Navigátor-munkafolyamatban foglalkozni szeretne. Minden egyes anyaghoz külön kell használnia a Navigátort, mivel a kérdések anyagonként eltérőek lehetnek (a REACH minden anyagra vonatkozik, akár magukban, akár keverékben vagy árucikkben fordulnak elő).

Előfordulhat, hogy Ön többféle anyagot ugyanolyan módon készít, importál vagy használ, így a kérdésekre adott válaszai hasonlóak lesznek. Ebben az esetben, ha Ön a Navigátor különböző munkafolyamatait futtatja, ezekkel az anyagokkal kapcsolatban azonos kötelezettséglistát fog kapni.

 

Milyen funkciók teszik lehetővé az eszköz testre szabását?

  • Észrevételeim

Minden kérdéshez hozzáfűzheti saját észrevételeit. Ezek az észrevételek csak Önnek szólnak (pl. a válasz kiválasztásának indokai, egy kollégának szóló észrevételek), és ezeket az eszköz a felhasználó kötelezettségeinek meghatározásakor nem veszi figyelembe.

Észrevétel hozzáfűzéséhez kattintson az „Észrevételeim" gombra. Ezeket az észrevételeket az eszköz az Ön munkafolyamatának „Előzmények" részében el fogja menteni.

  • Előzmények

Az „Előzmények" gomb lehetővé teszi, hogy megjelenítse az összes addig feltett kérdést, az Ön által adott válaszokat, az egyes kérdésekhez tett észrevételeit, valamint a REACH és a CLP alapján az adott helyzet tekintetében meghatározott kötelezettségeket.

Lehetőség van arra, hogy e témák közül csak egyet vagy többet jelenítsen meg, és hogy ezeket táblázat vagy lista formájában tekintse meg.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy munkafolyamat nem zárul le addig, amíg meg nem válaszolja az összes kérdést. A befejezetlen munkafolyamat előzményei „Ideiglenes előzmények" címszó alatt láthatóak a képernyőn.

Az előzményeket – ideértve a lezáratlan munkafolyamat részleteit is – az eszköz 30 napig tárolja.Ha szeretné hosszabb időre elmenteni a munkafolyamat tartalmát, ezt a böngésző funkciók használatával teheti meg (pl. „fájl – mentés másként…" vagy az ennek megfelelő funkció, az internetes böngészőprogramtól függően).

  • A kérdésre adott válasz módosítása

Lehetőség van arra, hogy a „visszalép" gombbal visszatérjen a már megválaszolt előző kérdéshez, és megváltoztassa válaszát. Lehetőség van arra is, hogy megváltoztassa bármely más korábbi kérdésre adott válaszát. Ehhez először meg kell néznie az „Előzmények" részt.

Az előzményekben az egyes kérdések végén a „Szerkeszt" gombra kattinthat. Ezután Önt a rendszer a kérdéshez irányítja, és módosíthatja válaszát. Ha megváltoztatja valamely korábbi kérdésre adott válaszát, munkafolyamata ettől a ponttól folytatódik, az ezt követő kérdésekre adott korábbi válaszai pedig elvesznek.

  • A munkafolyamat eredménye

A munkafolyamat végén a „kötelezettségek" gombra kattintva vagy az „előzmények" ellenőrzésével megkapja az Önre vonatkozó kötelezettségek listáját. A kötelezettségek e listájában linkek mutatnak a vonatkozó jogszabályokra és iránymutatásokat tartalmazó dokumentumokra, ahol tovább tájékozódhat. Itt emellett további hasznos linkeket is talál.

 

Hogyan hívhatok elő egy korábbi munkafolyamatot?

Minden alkalommal, amikor elindít egy Navigátor-munkafolyamatot, egy egyedi, számokból álló Navigátor-azonosítót kap, amelyet véletlenszerűen ad ki a rendszer. Ha megszakítja a munkafolyamatot, bármikor előhívhatja azt, ha a „korábbi munkafolyamat előhívása" gombra kattint és megadja Navigátor-azonosítóját. A „korábbi munkafolyamat előhívása" gombbal lezárt munkafolyamatokat is előhívhat.

Azt ajánljuk, hogy tárolja el Navigátor-azonosítóját, amint elindította a munkafolyamatot, és kapcsolja össze annak az anyagnak az azonosítójával, amelyre vonatkozóan Ön a munkafolyamatot futtatja. Kérjük vegye figyelembe, hogy korábbi munkafolyamatot kizárólag a munkafolyamat számával (és nem az anyag nevével vagy nevével és számával) tud előhívni.

Miután a rendszer kiosztotta a Navigátor-azonosítót, az a munkafolyamat minden oldalának tetején megjelenik „Az Ön Navigátor-azonosítója:" felirat mellett. Ezért úgy is előhívhatja ezt a számot, ha kinyomtatja, vagy – az Előzmények pontban leírtak szerint – böngészője funkcióját használva elmenti az „Előzményeket".

 

Categories Display