Kérelmezési és értékelési folyamat

A vállalatok a kémiai hasonlóság ellenőrzése iránti kérelem benyújtásához elektronikus eszközöket alkalmaznak. A kérelmeket az R4BP 3 rendszeren keresztül IUCLID-fájlként kell benyújtani az ECHA-hoz. Közös kérelmek esetén először az egyik kérelmezőnek meg kell kérni a közös kérelem számát az ECHA Információs szolgálatától.

Ez az ábra áttekintést ad a kémiai hasonlóság ellenőrzésének eljárásáról

Lépések

Az eljárás több lépésből áll. Minden lépést be kell fejezni ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a kérelemmel a következő lépésre. Fontos, hogy a kérelmező betartsa a vonatkozó határidőket, ellenkező esetben a kérelem a folyamat során elutasításra kerül.

 

Kép

Közös kérelem: először az egyik kérelmezőnek meg kell kérni a közös kérelem számát az ECHA-tól.

 
Kép

Egyéni kérelem: A kérelmező az R4BP 3 rendszeren keresztül benyújtja a kérelmet.

Közös kérelem: Az összes kérelmező benyújtja a kérelmet.

 
Kép

Az ECHA ellenőrzi, hogy a kérelmet és az adatokat a megfelelő formátumban nyújtották-e be, és az R4BP 3 rendszeren keresztül megküldi a számlát a fizetendő díjakról.

 
Kép

A kérelmezőnek a számla keltétől számított 30 napon belül be kell fizetni a vonatkozó díjakat az ECHA-nak.

 
Kép

Az ECHA elfogadja a kérelmet, és megkezdi a kémiai hasonlóság vizsgálatát.

 
Kép

Ha az értékelés elvégzéséhez további információkra van szükség, az ECHA kéri a hiányzó információk benyújtását a kérelmezőtől. Ezzel egyidejűleg az ECHA az információk benyújtására határidőt szab a kérelmező részére.

 
Kép

A kérelmező 15 napon belül észrevételt tehet a vizsgálat eredményére.

 
Kép

Az ECHA meghozza a végleges döntést.

 

Résztvevők

A dokumentáció-benyújtás folyamatának főbb résztvevői a következők:

Kérelmezők

A kérelmezők feladata, hogy a dokumentációkban megadják a kémiai hasonlóság ellenőrzéséhez kapcsolódó összes releváns információt, valamint az ECHA kérése esetén benyújtsák a további információkat. A kérelmezők felelnek a dokumentációikban szereplő adatok minőségéért.

ECHA

Az ECHA felel azért, hogy a dokumentációkban szereplő információk megfelelő formátumúak legyenek. Az ECHA továbbá értékeli a kémiai hasonlóság ellenőrzésének vizsgálatát, és biztosítja, hogy az adatbenyújtás egyes lépéseire az előírt határidőn belül kerüljön sor.
 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)