Termékcsalád

A biocid termékcsalád olyan biocid termékek csoportja, amelyeket hasonló célokra használnak, és amelyek azonos jellemzőkkel rendelkező hatóanyagokat tartalmaznak. A biocid termékcsaládon belül a termékek összetételükben meghatározott eltéréseket mutatnak, annak biztosítása érdekében, hogy az e termékekkel járó kockázat szintje ne nőjön, és a termékek hatásossága ne csökkenjen. Ez a fogalom a biocid termékekről szóló 98/8/EK irányelv szerinti rokon összetételű termékcsoport fogalmának továbbfejlesztése.

A biocid termékekről szóló rendelet értelmében a biocid termékcsaládon belüli valamennyi termékre egyetlen engedély vonatkozik. 

Más szóval, több biocid termék egyetlen engedély alá vonható össze, feltéve, hogy a család "tagjainak" összetételében mutatkozó különbségek egy meghatározott tartományon belül maradnak. Az összetétel lehet a hatóanyag koncentrációjának csökkentése vagy a hatóanyagnak nem minősülő összetevők koncentrációjának eltérése. 

A termékcsalád tagjait alkotó termékek esetében megengedett továbbá a hatóanyagnak nem minősülő összetevők helyettesítése más, hatóanyagnak nem minősülő összetevőkkel, amelyek azonos vagy alacsonyabb kockázatot jelentenek.

Az osztályozásnak, a figyelmeztető mondatnak és az óvintézkedésre vonatkozó mondatnak azonban a biocid termékcsaládhoz tartozó valamennyi termék esetében azonosnak vagy kevésbé "súlyosnak" kell lennie, mint az elsőként engedélyezett termék esetében.

Értesítés

Egy engedélyezett termékcsaládhoz tartozó termékek összetétele az értékelés során meghatározott tartományon belül mutathat eltéréseket. A család jellegzetes tagjainak értékelése határozza meg a biocid termékcsalád engedélyezésére vonatkozó elfogadhatósági tartományokat.

Amennyiben egy új termék összetétele e meghatározott tartományokba esik, az engedélyesnek pusztán értesítenie kell a hatóságokat a termékről, az új termék forgalomba hozatala előtt 30 nappal. A nemzeti piacon történő forgalomba hozatalról való értesítést annak a megfelelő illetékes hatóságnak kell megküldeni, amelyik nemzeti engedélyt adott ki a biocid termékcsaládra vonatkozóan. Uniós engedély esetén az értesítést az ECHA-nak és a Bizottságnak kell megküldeni. Valamennyi értesítést az R4BP 3-n keresztül kell küldeni.

A termékek ugyanakkor értesítés nélkül forgalomba hozhatók, ha az eltérések csak festékanyagokra, illatanyagokra és pigmentekre vonatkoznak, és a létező megengedett tartományokon belül vannak. 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)