Átmeneti intézkedések

A létező anyagokkal kapcsolatban további hiányzó információk kérése – a REACH-rendelet 136. cikkének (1) és (2) bekezdése

A gyártóktól és importőröktől a 793/93/EGK rendelet szerint meghatározott anyagokkal kapcsolatban további információknak a tagállami illetékes hatóságok számára történő szolgáltatása kérhető. A REACH-rendelet 136. cikkének (1) és (2) bekezdése átmeneti intézkedéseket ír elő ezen kérésekre vonatkozóan.

A tagállami illetékes hatóságok feladata a benyújtott információk felülvizsgálata és az ECHA tájékoztatása az ezt követően előírt tevékenységekről (a REACH-rendelet 46. cikkének (3) bekezdése és 48. cikke).

Összesen 29 létező anyagot érintenek az átmeneti intézkedések (a nikkel vegyületek egy besorolási tételnek számítanak). A kért információkat a 465/2008/EK, a 466/2008/EK, az 506/2007/EK, az 565/2006/EK, a 642/2005/EK és a 2592/2001/EK rendelet határozza meg.

A 465/2008/EK rendeletben szereplő, a REACH-rendelet 136. cikke (2) bekezdésének hatálya alá tartozó 16 anyag esetében az értékelési feladatok elvégzésére az ECHA meghatározta és kijelölte a tagállami illetékes hatóságot.

Bővebben

A XV. melléklet szerinti átmeneti jelentések a 793/93 rendelet alapján nem véglegesített elsőbbségi létező anyagokkal kapcsolatban – a REACH-rendelet 136. cikkének (3) bekezdése

Az Európai Unió tagállamainak a XV. melléklet szerint átmeneti jelentéseket kell benyújtaniuk az ECHA-nak. A jelentések tartalmazzák a 793/93/EGK rendelet szerinti, úgynevezett létező anyagokra vonatkozóan a veszélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos hiányzó információkat és a lehetséges kockázatkezelési intézkedéseket.

A REACH-rendelet 136. cikkének (3) bekezdése szerint az Európai Unió tagállamainak 2008. június 1. és december 1. között kell benyújtani azon anyagokra vonatkozó átmeneti jelentéseket, amelyek esetében nem véglegesítették 2008. június 1. előtt a kockázatértékelést és a kockázatok korlátozására szolgáló stratégiát, vagy nem fejeződtek be a megbeszélések.

Bővebben

Önkéntes kockázatértékelések

2000-ben az iparág olyan nyilatkozatot tett, hogy önkéntesen értékel bizonyos réz és ólom vegyületeket a 793/93/EGK rendelet végrehajtási eljárásai szerint. 2001-ben a tagállamok és a Bizottság megállapodtak erről a kezdeményezésről a tagállami illetékes hatóságoknak a 67/548/EGK irányelv és a 793/93/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról tartott 11. együttes találkozóján.

Bővebben

Categories Display