Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

III. melléklet szerinti jegyzék

III. melléklet szerinti jegyzék

Az ECHA összeállított egy jegyzéket azokról az anyagokról, amelyek valószínűleg megfelelnek a REACH-rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak. A cél a regisztrálók támogatása annak megállapításában, hogy a csökkentett minimális vagy a VII. melléklet szerinti teljes körű tájékoztatási követelményeknek kell-e megfelelniük.

A jegyzéket kísérleti adatokat tartalmazó, nyilvánosan elérhető adatbázisok és (Q)SAR modellek eredményeinek felhasználásával állították össze. A veszélyes toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó jelzéseket, a felhasználásra vonatkozó adatokat és az egyéb, rendelkezésre álló releváns adatokat össze kell vetni a III. mellékletben foglalt kritériumokkal.

Ha egy adott anyag nem szerepel a jegyzékben, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a III. mellékletben foglalt kritériumok nem teljesülnek. Hasonlóképpen, ha az anyag szerepel a jegyzékben, a regisztráló ennek ellenére a csökkentett tájékoztatási követelmények alapján járhat el, ha ez indokolt.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

EC / List no.: 220-120-9 CAS no.: 2634-33-5
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 4 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1 # Harmonised classification for eye damage: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Eye Dam. 1 # Harmonised classification for skin sensitisation: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Skin Sens. 1 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.2889 mg/L (moderate reliability);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 12.18 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of 4.46 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of 19.66 mg/L # Suspected mutagen: KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (moderate reliability); SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON-Mutagen (EXPERIMENTAL value) # Suspected persistent in the environment: Biodegradation NITE database in the Toolbox contains at least one experimental data from 28 days ready biodegradability test (OECD TG 301C or 301D) reporting a value lower than 60%;The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1