Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

III. melléklet szerinti jegyzék

III. melléklet szerinti jegyzék

Az ECHA összeállított egy jegyzéket azokról az anyagokról, amelyek valószínűleg megfelelnek a REACH-rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak. A cél a regisztrálók támogatása annak megállapításában, hogy a csökkentett minimális vagy a VII. melléklet szerinti teljes körű tájékoztatási követelményeknek kell-e megfelelniük.

A jegyzéket kísérleti adatokat tartalmazó, nyilvánosan elérhető adatbázisok és (Q)SAR modellek eredményeinek felhasználásával állították össze. A veszélyes toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó jelzéseket, a felhasználásra vonatkozó adatokat és az egyéb, rendelkezésre álló releváns adatokat össze kell vetni a III. mellékletben foglalt kritériumokkal.

Ha egy adott anyag nem szerepel a jegyzékben, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a III. mellékletben foglalt kritériumok nem teljesülnek. Hasonlóképpen, ha az anyag szerepel a jegyzékben, a regisztráló ennek ellenére a csökkentett tájékoztatási követelmények alapján járhat el, ha ez indokolt.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Benzo[k]fluoranthene

EC / List no.: 205-916-6 CAS no.: 207-08-9
Information source
# Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Harmonised classification for carcinogenicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Carc. 1B # Suspected bioaccumulative: EpiSuite data included in the Toolbox contain at least one experimental log Kow value equal to or higher than 4.5;Meylan BCF model in VEGA (Q)SAR platform predicts a BCF of 3.7 log(L/kg) (good reliability) # Suspected carcinogen: The Toolbox profiler Carcinogenicity (genotox and nongenotox) alerts by ISS gives an alert for carcinogenicity; CAESAR Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (good reliability); ISS Carcinogenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Carcinogen (good reliability); IARC monographs classified the substance as carcinogenic or probably/possibly carcinogenic; reasonably anticipated to be a human carcinogen according to NTP 13th RoC # Suspected hazardous to the aquatic environment: EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.1289 mg/L (moderate reliability); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-2 (between 1 and 10 mg/l) (moderate reliability); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.9651 mg/L (moderate reliability) # Suspected mutagen: The Toolbox profiler in vitro mutagenicity (Ames test) alerts by ISS gives an alert for mutagenicity; CAESAR Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); ISS Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (good reliability); KNN Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Mutagen (EXPERIMENTAL value); mutagen according to ISSSTY # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2