Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

III. melléklet szerinti jegyzék

III. melléklet szerinti jegyzék

Az ECHA összeállított egy jegyzéket azokról az anyagokról, amelyek valószínűleg megfelelnek a REACH-rendelet III. mellékletében foglalt kritériumoknak. A cél a regisztrálók támogatása annak megállapításában, hogy a csökkentett minimális vagy a VII. melléklet szerinti teljes körű tájékoztatási követelményeknek kell-e megfelelniük.

A jegyzéket kísérleti adatokat tartalmazó, nyilvánosan elérhető adatbázisok és (Q)SAR modellek eredményeinek felhasználásával állították össze. A veszélyes toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó jelzéseket, a felhasználásra vonatkozó adatokat és az egyéb, rendelkezésre álló releváns adatokat össze kell vetni a III. mellékletben foglalt kritériumokkal.

Ha egy adott anyag nem szerepel a jegyzékben, ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a III. mellékletben foglalt kritériumok nem teljesülnek. Hasonlóképpen, ha az anyag szerepel a jegyzékben, a regisztráló ennek ellenére a csökkentett tájékoztatási követelmények alapján járhat el, ha ez indokolt.

Ņemiet vērā, ka saraksts nav klasifikācijas rīks, tajā ir tikai norādes par iespējamām bažām. Piemēram, ja ir norādīts, ka attiecība uz vielu ir aizdomas par mutagenitāti, tas nenozīmē kas ECHA vielu klasificē kā mutagēnu. Jāņem vērā visas liecības, pirms pieņemt lēmumu par klasifikāciju.

Download the full Annex III Inventory

You can download the full Annex III inventory as XLS format.

Download Annex III Inventory

 

Aldicarb

EC / List no.: 204-123-2 CAS no.: 116-06-3
Information source
# Harmonised classification for acute toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 2; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Acute Tox. 3 # Harmonised classification for aquatic toxicity: The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Acute 1; The substance is listed in Annex VI of CLP as: Aquatic Chronic 1 # Suspected hazardous to the aquatic environment: DEMETRA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.0738 mg/L (EXPERIMENTAL value); EPA Daphnia Magna toxicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 48h EC50 of 0.5861 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fathead Minnow toxicity model (EPA) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 1.28 mg/L (EXPERIMENTAL value); Fish toxicity classification (SarPy/IRFMN) model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxic-1 (less than 1 mg/l) (EXPERIMENTAL value); Fish Acute Toxicity model (KNN/Read-Across) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical has a 96h LC50 of 0.859 mg/L (EXPERIMENTAL value);The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h LC50 to fish of 1.1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 48h EC50 to Daphnia of <1 mg/L; The Danish QSAR database contains information indicating that the substance has a 96h EC50 to green algae of <1 mg/L # Suspected mutagen: SARPY Mutagenicity model in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is NON-Mutagen (EXPERIMENTAL value); In vivo micronucleus test outcome positive according to ISSMIC # Suspected persistent in the environment: The Danish QSAR database contains information indicating that the substance is predicted as non readily biodegradable # Suspected toxic for reproduction: The Toolbox profiler DART scheme v.1.0 gives an alert for toxicity to reproduction;Developmental/Reproductive Toxicity library (PG) in VEGA (Q)SAR platform predicts that the chemical is Toxicant (EXPERIMENTAL value); DART database in the Toolbox reports that this substance as Known developmental potential

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1