Hatóanyag-szállítók

Az ECHA feladata az érintett anyagok, valamint anyag- és termékszállítók listájának közzététele, a 2014. március 11-i 334/2014/EU rendelettel módosított, a biocid termékekről szóló rendelet (BPR) 95. cikkének megfelelően. E lista célja „annak biztosítása [...], hogy a hatóanyagokat forgalomba hozó személyek egyenlő bánásmódban részesüljenek" (a biocid termékekről szóló rendelet (8) preambulumbekezdése).

A 95. cikk szerinti listán szereplő szállítók között szerepelnek a felülvizsgálati program résztvevői, az új hatóanyagok támogatói, akik a biocid termékekről szóló irányelv (BPD, 98/8/EK irányelv) 11. cikke vagy a BPR 7. cikke alapján dokumentációt nyújtottak be, a termékek engedélyezése iránti kérelmet benyújtók, ahol a kérelem alternatív hatóanyagra vonatkozó dokumentációt (úgynevezett harmadik fél dokumentációt) tartalmaz, valamint azok a szállítók, amelyek a BPR 95. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtottak be, amelyet az ECHA megfelelőnek ítélt.

A listát az ECHA rendszeresen frissíteni fogja. 2015. szeptember 1-jétől valamely biocid termék csak akkor forgalmazható az EU-ban, ha vagy az anyagszállító, vagy a termékszállító szerepel a 95. cikk szerinti listán azon terméktípus tekintetében, amelybe a termék tartozik.

A listában szereplő információk az ECHA legjobb tudomása szerint helytállóak. Amennyiben észrevételeket kíván tenni a listára vonatkozóan vagy annak módosítását kívánja kérni, kérjük, küldjön a 95. cikk szerinti listán szereplő bejegyzések kijavítása iránti kérelmet. Felhívjuk a figyelmét, hogy a kérelme figyelembevételéhez szükséges idő a módosítás iránti kérelem összetettségétől függően eltérően alakulhat.

I have read and I accept the legal notice

  • Download the list of active substances and suppliers [PDF][EN] 15 February 2018
  • Download the list of active substances and suppliers [XLSL][EN] 15 February 2018

Disclaimer
Authentic version: Only the Article 95 list published on this website in PDF format is deemed authentic. The XLS version is made available as a courtesy in order to facilitate companies access to data and ECHA accepts no liability for the accuracy of that version of the Article 95 list as well as with regard to the use that may be made of the information contained in it. Usage of the information in the XLS version remains under the sole responsibility of the user.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)