Útmutatók – REACH-rendelet

Az alábbi listán találhatóak azok az iránymutatásokat tartalmazó dokumentumok, amelyek most vagy a jövoben rendelkezésre állnak ezen a weboldalon. E dokumentumokat számos érdekelt (ipar, tagállamok és civil szervezetek) részvételével dolgozták ki a Bizottság által irányított projektekben. E dokumentumok célja, hogy a kötelezettségeknek való megfeleléssel kapcsolatos helyes gyakorlatok bemutatásával elosegítsék a REACH végrehajtását.

Bizonyos dokumentumokat lefordítottak vagy le fognak fordítani az EU hivatalos nyelveire. A fordítások ezen az oldalon keresztül érhetok el: válasszon nyelvet az oldal jobb felso sarkában található menübol!

Útmutató a különös aggodalomra okot adó anyagok azonosítására vonatkozó, XV. melléklet szerinti dokumentációk elkészítéséhez

 

Hivatkozási név:
Útmutató a különös aggodalomra okot adó anyagok azonosításához
Leírás:
A dokumentum leírja, hogy a hatóságok (a tagállamok illetékes hatóságai vagy az Ügynökség) hogyan készíthetnek XV. melléklet szerinti dokumentációkat a különös aggodalomra okot adó anyagok azonosítására vonatkozóan.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése [EN] (12/02/2014)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a tudományos kutatásra és fejlesztésre (K+F), illetve a termék- és folyamatorientált kutatásra és fejlesztésre (PPORD) vonatkozó kötelezettségekrol

 

Hivatkozási név:
Útmutató a termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD)
Leírás:
Ez a dokumentum bemutatja, hogy a REACH értelmében milyen különleges rendelkezések vonatkoznak a tudományos kutatás-fejlesztés, illetve a termék- és folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD) keretében eloállított, behozott vagy felhasznált anyagokra.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (Frissítve 28/11/2017 )
Útmutató dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése  (21/11/2017)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben
Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez
Hivatkozási név:
IR&CSA Guidance
Leírás:
Ez az útmutató a REACH rendeletben rögzített, az anyagok tulajdonságaira, az expozícióra, a felhasználásokra és a kockázatkezelési intézkedésekre vonatkozó információkra vonatkozó követelményeket írja le a kémiai biztonsági értékelés szempontjából.
 
Bővebben
Útmutató az árucikkekben jelen lévo anyagokra vonatkozó követelményekrol

 

Hivatkozási név:
Útmutató az árucikkekhez
Leírás:
E dokumentum segítséget nyújt az árucikkek gyártóinak és importoreinek annak megállapításában, hogy a REACH értelmében vannak-e kötelezettségeik, különösen a 7. cikk szerinti regisztrálás és bejelentés tekintetében, valamint a 33. cikk szerint a szállítói láncban történo információközlés tekintetében.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (19/10/2017)
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az adatok megosztásához

 

Hivatkozási név:
Útmutató az adatok megosztáshoz
Leírás:
E dokumentum a bevezetett és a nem bevezetett anyagokkal kapcsolatos adatmegosztási mechanizmusokról nyújt tájékoztatást a REACH értelmében. Kitér a SIEF keretében történo információközlésre és a költségmegosztási iránymutatásokra. A dokumentum az adatmegosztás összefüggésében foglalkozik bizalmas üzleti információkkal kapcsolatos és versenyjogi kérdésekkel is.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (04/07/2017)
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Útmutató a regisztráláshoz

 

Hivatkozási név:
Útmutató a regisztráláshoz
Leírás:
Ez a dokumentum bemutatja, hogy REACH értelmében mikor és hogyan kell regisztrálni egy anyagot.
 

a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 08/02/2017 )
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése

Appendix for nanoforms
a teljes PDF dokumentum letöltése ( 03/12/2019 )

További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see the Consultation Procedure.
Útmutató a biztonsági adatlapok elkészítéséhez

 

Hivatkozási név:
Útmutató a biztonsági adatlapokhoz
Leírás:
Ez az útmutató a biztonsági adatlapok elkészítése során megfontolandó kérdésekre kínál választ, valamint részletezi az adatlap egyes szakaszaiban megadandó információkra vonatkozó követelményeket – elsosorban a REACH-rendelet II. melléklete különbözo felülvizsgálatai során keletkezett változásokat és a változások végrehajtásához kapcsolódó átmeneti idoszakokat. Egyúttal általános tájékoztatást nyújt arról, hogy mely anyagokra és keverékekre vonatkozóan kell biztonsági adatlapot benyújtani, és hogy azt kinek kell benyújtania.
 
Note: this guidance is currently being updated. For the latest draft, please see Guidance consultation procedure
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (07/11/2016)
 
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a továbbfelhasználókra vonatkozó követelményekről

 

Hivatkozási név:
Útmutató a továbbfelhasználók számára
Leírás:
E dokumentum a továbbfelhasználók feladatait és kötelezettségeit ismerteti, továbbá tanácsot nyújt arra vonatkozóan, hogyan készülhetnek fel a REACH végrehajtására.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 21/10/2014 )
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az anyagoknak a REACH- és a CLP-keretében történo azonosításához és megnevezéséhez
Hivatkozási név:
Útmutató az anyagok azonosításához
Leírás:
Ez a dokumentum ismerteti az anyagok REACH- és CLP-rendelet szerinti megnevezésének és azonosításának módját.
a teljes PDF dokumentum letöltése (01/06/2017)
Az iránymutatásokról dióhéjban
a teljes PDF dokumentum letöltése
Appendix for nanoforms
a teljes PDF dokumentum letöltése (03/12/2019)

További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az V. melléklethez

 

Hivatkozási név:
Útmutató az V. melléklethez
Leírás:
Ez a dokumentum a regisztrálási kötelezettség alól való mentességeket részletezi a REACH-rendelet 2. cikke 7. bekezdésének (b) pontja alapján.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (28/11/2012)
Útmutató a monomerekhez és polimerekhez

 

Hivatkozási név:
Útmutató a polimerekhez
Leírás:
Ez a dokumentum bemutatja, hogy REACH értelmében a polimerekre és a monomerekre milyen különleges rendelkezések vonatkoznak.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 04/06/2012 )
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az engedélyezési kérelem elkészítéséhez

 

Hivatkozási név:
Útmutató az engedélyezés kérelmezéséhez
Leírás:
A dokumentum bemutatja, hogyan kell elkészíteni az engedélyezési kérelmet és útmutatást nyújt az alternatívák elemzésével és a helyettesítési tervvel kapcsolatban. Emellett kitér arra, hogy a harmadik felek miként készíthetnek elo és nyújthatnak be információkat az alternatívákkal kapcsolatban.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 09/12/2011 )
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a társadalmi-gazdasági elemzéshez – Engedélyezés

 

Hivatkozási név:
Útmutató a társadalmi-gazdasági elemzéshez - Engedélyezés
Leírás:
Ez a dokumentum segítséget nyújt az engedélyezésért folyamodó kérelmezoknek a gazdasági-szociális elemzés elkészítésében.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 09/12/2011 )
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az intermedierek regisztrálásához

 

Hivatkozási név:
Útmutató az intermedierekhez
Leírás:
A dokumentum bemutatja, hogy a REACH keretében mikor és hogyan alkalmazhatók az intermedierek regisztrálására vonatkozó különleges rendelkezések.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése ( Frissítve 07/03/2011 )
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben... [PDF]
Útmutató a vegyi anyagok biztonságos felhasználását és a velük kapcsolatos kockázatokat érinto információk kommunikációjához
Hivatkozási név:
Útmutató a kockázatkommunikációhoz
Leírás:
Ez az útmutató dokumentum mindenekelott a tagállamok illetékes hatóságai számára készült, és célja a vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatokra vonatkozó kommunikáció (elsosorban a REACH-rendelet kontextusában) történo segítése.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése [en] (12/2010)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató a hulladékokhoz és a hasznosított anyagokhoz

 

Hivatkozási név:
Útmutató a hulladékokhoz és a hasznosított anyagokhoz
Leírás:
Ez a dokumentum bemutatja, hogy az anyagokat hulladékból visszanyero jogi személyek milyen feltételek mellett részesülhetnek a REACH 2. cikke (7) bekezdése d. pontjában meghatározott mentességben, és kifejti a REACH IV. címében említett, az információ szállítói láncon belüli megosztásának kötekezettségét.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése (06/2010)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Útmutató az elsobbség megállapításához az anyag értékelés során

 

Ez az útmutató dokumentum elavult, így lekerült az ECHA weboldaláról. A következő linkekről közvetlenül elérhető ECHA Értékelés weboldalakon lévő aktualizált információkkal helyettesítettük: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation és http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Útmutató a regisztrációs dokumentációk és az anyagok értékeléséhez

 

Ez az útmutató dokumentum elavult, így lekerült az ECHA weboldaláról. A következő linkekről közvetlenül elérhető ECHA Értékelés weboldalakon lévő aktualizált információkkal helyettesítettük: http://echa.europa.eu/regulations/reach/evaluation és http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/public-procedures (30/01/2014)

Útmutató a korlátozásokra vonatkozó, XV. melléklet szerinti dokumentációk elkészítéséhez

 

Hivatkozási név:
Útmutató a XV. melléklethez – Korlátozások
Leírás:
A dokumentum ismerteti, hogy a hatóságok (a tagállamok illetékes hatóságai vagy a Bizottság kérésére az Ügynökség) hogyan készíthetnek XV. melléklet szerinti, korlátozást javasló dokumentációkat a REACH szerint.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése [EN] (06/2007)
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...
Guidance on inclusion of substances in Annex XIV
This guidance document has been withdrawn.

The information related to the identification of substances of very high concern, priority setting, and the inclusion of a substance on Annex XIV can be found on the following web pages:
Authorisation

Role of the Member State Committee in the authorisation process

General Approach for Prioritisation of Substances of Very High Concern (SVHCs) for Inclusion in the List of Substances Subject to Authorisation[PDF] [EN]

General approach - Preparation of draft Annex XIV entries for the third recommendation of substances to be include in Annex XIV [PDF] [EN]
Útmutató a társadalmi-gazdasági elemzéshez - Korlátozások

 

Hivatkozási név:
Útmutató a társadalmi-gazdasági elemzéshez - Korlátozások
Leírás:
E dokumentum segítséget nyújt a tagállamok illetékes hatóságainak és (a Bizottság megkeresésére) az Ügynökségnek társadalmi-gazdasági elemzések elkészítésében és használatában a korlátozásra irányuló javaslatok XV. melléklet szerinti dokumentációjának elkészítésekor. Ezen kívül segítséget nyújt az érdekelt feleknek a társadalmi-gazdasági elemzések elkészítésében vagy abban, hogy információkkal járuljanak hozzá egy ilyen elemzés elkészítéséhez.
 
a teljes PDF dokumentum letöltése [EN]
(05/2008)
 
További információ az ECHA weboldalán
Bővebben...

Categories Display