Progress in evaluation in 2022

Az ECHA a REACH-rendelet 54. cikkével összhangban jelentést tesz a dokumentációk és az anyagok értékelése terén 2021-ban elért előrehaladásról. 

Az értékelés nyomon követése, 2022 – 1

Az ECHA a határozataira válaszul beérkező új információkat átvizsgálja, hogy meggyőződjön arról, teljesítették-e a kéréseket és tisztázták-e a veszélyt vagy kockázatot, valamint hogy feltárja azokat az eseteket, amikor további szabályozási intézkedésekre lehet szükség.

A dokumentációk értékelését követő intézkedések

2022-ben 438 anyag jutott el a dokumentáció értékelésének nyomonkövetési szakaszába. A folyamat 249 anyag esetében lezárult.

152 anyag esetében a regisztrálók a megadott határidőn belül benyújtották a kért információkat. 37 anyag esetében megállapították, hogy harmonizált osztályozásra és címkézésre van szükség. Egy anyag esetén további vizsgálatokra volt szükség annak perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságaira vonatkozóan. Négy anyag esetében javasolták anyagértékelési eljárás lefolytatását.

146 anyagra vonatkozóan 151 nyomonkövetési értékelést terjesztettek a nemzeti végrehajtó hatóságok elé, mivel a regisztrálók nem nyújtották be időben a kért információkat.

A végrehajtási intézkedéseket követően a regisztrálók 82 esetben nyújtották be a szükséges információkat. Az alábbi táblázat nem tünteti fel külön értékelésként azokat az értékeléseket, amelyeket azt követően végeztek el, hogy az adott ügyet a nemzeti végrehajtó hatóságok elé terjesztették, mivel ezeket az eredeti értékelés részének tekintik.
 

evaluation follow-up 2022 - 1 table heading

Number and outcome on substances subject to follow ups to dossier evaluation 2023

evaluation follow-up 2022 - 1 table

Decision type Outcome
Substances compliant with decision by the deadline Substances compliant with decision after involving national enforcement authorities1 Substances non-compliant with decision, assessments still open2 Substances non-compliant with the decision, a new decision issued3 Substances proposed as candidates for further regulatory process
Testing proposal decisions 67 37 92 3 20 CLH,
1 SEv
Compliance check decisions 85 45 174 12 17 CLH,
3 SEv,
1 PBT
Total 152 82 266 15 37 CLH,
4 SEv,
1 PBT

CLH: harmonised classification and labelling
1No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. This led to a dossier update with sufficient information.
2 No or inadequate information was provided by the deadline. ECHA invited Member State competent authorities to consider enforcement actions against the registrant. The requested information has not yet been provided.
3 Information has been provided, but the information requirement was not met.

Az értékelés nyomon követése, 2022 – 3

Az anyagok értékelésének nyomon követése

2022 során 23 anyagot értékeltek. Az értékelést végző tagállami illetékes hatóság 4 anyag esetében további információkat kért, mivel a benyújtott információk nem tisztázták a kezdeti kockázatokat, vagy további aggályokat vetettek fel.

A fennmaradó 19 anyag esetében a hatóságok úgy találták, hogy a rendelkezésre álló információk elegendőek az aggályok tisztázásához, és következtetést tudtak levonni azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e további szabályozási intézkedésre.

Következtetések

Az értékelést végző tagállami illetékes hatóság a következő szabályozási intézkedések közül javasolhat egyet vagy többet a kockázatok kezelésére:

  • a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító, légzőszervi szenzibilizáló vagy egyéb szempontból aggályos, például a vízi környezetre veszélyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése;
  • különös aggodalomra okot adó anyagként (SVHC-ként) történő azonosítás;
  • az anyag korlátozása; vagy
  • a REACH-rendelet alkalmazási körén túlmutató intézkedések, például az egész EU-ra kiterjedően munkahelyi expozíciós határértékek, nemzeti intézkedések vagy önkéntes iparági fellépések meghatározása.

evaluation follow-up 2022 - 2 table heading

Summary of concluded substance evaluations where further regulatory actions were proposed

evaluation follow-up 2022 - 2 table

Suspected concern Concluded regulatory follow-up action at EU level Concluded substances by EC/List number Evaluating MSCA
Carcinogenicity Harmonised classification and labelling 204-077-3 FR
225-935-3 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Mutagenicity Harmonised classification and labelling 218-645-3 DK
Reproductive toxicity Harmonised classification and labelling 229-962-1 DE
273-227-8 DE
To be confirmed* 201-126-0 FR
200-843-6 FR
PBT/vPvB** Identification as an SVHC 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Restriction 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
To be confirmed* 203-497-4 NO
205-491-7 NO
205-492-2 NO
473-390-7 BE
Endocrine disruption To be confirmed* 201-126-0 FR
Sensitisation (skin and/or respiratory) Harmonised classification and labelling 201-983-0 DE
204-077-3 FR
218-645-3 DK
273-227-8 DE
Identification as an SVHC 204-077-3 FR
Other concern Harmonised classification and labelling 201-052-9 FR
201-983-0 DE
204-077-3 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
229-962-1 DE
246-677-8 IT
Restriction 468-710-7 DE
Other EU-wide regulatory risk management measures 215-160-9 FR
468-710-7 DE
To be confirmed* 201-052-9 FR
211-463-5 DE
215-160-9 FR
216-653-1 FR

* A need for further regulatory actions at EU level was identified but the risk management options analysis was not yet finalised. The evaluating MSCA will prepare a separate risk management option analysis to clarify the appropriate follow-up regulatory actions.
** PBT: persistent, bioaccumulative and toxic; vPvB: very persistent and very bioaccumulative.