Anyagértékeléssel kapcsolatos határozat

Az anyagok értékelését az uniós tagállamok végzik. Célja az anyagok biztonságos használatával kapcsolatos kockázatok tisztázása. Az értékelést végző illetékes hatóság az egységesen előírt információkon túlmenő információkat kérhet annak megállapításához, hogy az anyag felhasználása veszélyt jelent-e az emberi egészségre vagy a környezetre nézve. Az értékelés szabályozói kockázatkezelési intézkedésekhez vezethet.

 

Könnyítse meg az anyagértékelési folyamatot
  • Minél előbb frissítse regisztrálási dokumentációját, ha azt látja, hogy tervbe vették anyagának értékelését. Azokat az anyagokat illetően, amelyeket a következő hároméves időszak alatt értékelni kell, lásd a közösségi gördülő cselekvési tervet.
  • Kerülje el a dokumentáció frissítésének az azt követő benyújtását, hogy az értékelést végző illetékes hatóság megkezdte a 12 hónapos értékelési időszakot.
  • Ha az értékelést már elkezdték, de új információkat kell beilleszteni a dokumentációba, először egyezzen meg az értékelést végző tagállammal arról, hogy mérlegelhető-e a dokumentáció új frissítése, és ha igen, hogyan.
  • Törekedjen az egységes megszólalásra: gördülékenyebbé teszi a döntéshozatali folyamatot, ha az összes regisztráló nevében egyetlen hozzászólás érkezik be.
  • Ha a határozat előírja, hogy Ön teljes vizsgálati jelentést nyújtson be, jelentse be a vizsgálatokat mindenre kiterjedően, hogy az értékelést végző illetékes hatóság önálló értékelést tudjon végezni. Az adatokat mindig átfogó vizsgálati összefoglalás formájában nyújtsa be.
  • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az értékelést végző illetékes hatóság kezdeményezni fogja a frissített regisztrálási dokumentáció nyomon követő értékelését.
  • Az illetékes hatóság értékelni fogja, hogy a benyújtott új információk megfelelnek-e a határozatban foglalt kéréseknek és tisztázzák-e a kockázatokat.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)