A dokumentáció értékelésével kapcsolatos határozat

Ha az ECHA úgy véli, hogy az Ön regisztrálási dokumentációja a regisztrált mennyiségi tartomány tekintetében nem felel meg az Ön anyagára vonatkozóan előírt információknak, határozatot ad ki. E határozat kötelezi Önt az előírt információk benyújtására.

Az ECHA határozatot ad ki annak érdekében is, hogy tájékoztassa Önt az Ön által benyújtott vizsgálati javaslat általunk elvégzett ellenőrzésének az eredményéről.

Önnek meg kell állapodnia társregisztrálóival a jövőbeli határidőkről, hogy felkészült legyen arra, hogy a döntéshozatali folyamat egymást követő lépései során reagálni tudjon.

 

Reagáljon kellő időben a határozattervezetekre
 • Ellenőrizze rendszeresen REACH-IT fiókját, hogy nincs-e benne ECHA-tól érkezett üzenet.
 • Önnek 30 napja van arra, hogy észrevételeket tegyen a határozattervezetekkel kapcsolatban. Önnek szervezettnek kell lennie, és kommunikálnia kell a többi társregisztrálóval, hogy megállapodjanak arról, hogy milyen összevont észrevételeket nyújtanak be.
 • Az észrevételek a határozattervezet tartalmára irányuljanak, ne pedig általában a dokumentációra.
 • Ha az észrevételek részeként arra kéri az ECHA-t, hogy hosszabbítsa meg a határozat határidejét, világosan indokolja meg a kérését. Ha a kérés egyedüli alapja a laboratóriumi kapacitás hiánya, mellékletként csatolnia kell a kiválasztott laboratórium nyilatkozatát.
 • Az ECHA a döntéshozatali folyamat során értesíti a határozattervezetről a tagállami illetékes hatóságokat. Önt felkérik arra, hogy tegyen észrevételeket az illetékes hatóságok által esetleg benyújtott módosítási javaslatokkal kapcsolatban.
 • Önnek 30 napja van arra, hogy észrevételeket tegyen az illetékes hatóságok által benyújtott módosítási javaslattal kapcsolatban. Önnek szervezettnek kell lennie, és kommunikálnia kell a többi társregisztrálóval, hogy megállapodjanak arról, hogy milyen összevont észrevételeket nyújtanak be.
 • Ha a tagállami illetékes hatóságok nem tesznek javaslatot a határozattervezet módosítására, vagy ha a tagállami bizottság egyhangúlag elfogadja a határozattervezetet, az ECHA kiadja az elfogadott határozatot. Az elfogadott határozat határidőket tartalmaz, amelyekig Ön köteles megadni a kért információkat.
 • Az ECHA csak azt követően értékeli a dokumentáció frissítésében benyújtott új információkat, hogy lejárt az elfogadott határozatban szereplő határidő.
 • Ha Ön a határozattervezet átvétele után, de még a határozat elfogadása előtt aktívról inaktívra változtatja a REACH-IT-ben regisztrálási dokumentációjának státuszát, hogy tájékoztassa az ECHA-t a gyártás beszüntetéséről, úgy az Ön regisztrációját visszavonják, és az elveszíti az érvényességét.

 

Az elfogadott határozat beérkezése után
 • Vitassa meg a határozat címzettjeivel, hogy hogyan teljesíthetnék a határozatban foglalt kéréseket, és állapodjanak meg erről.
 • Döntse el, ki fogja elvégezni a kért vizsgálatokat, és a határozat beérkezésétől számított 90 napon belül tájékoztassa erről az ECHA-t. Máskülönben az ECHA jelöli ki az egyik társregisztrálót a vizsgálatok elvégzésére.
 • Gondoskodjon arról, hogy vizsgálatai és adatai a dokumentáció benyújtása előtt elkészüljenek – az ECHA nem hosszabbíthatja meg az elfogadott határozatban szereplő határidőt.
 • Állapodjon meg arról is, ki készíti el az átfogó vizsgálati jelentéseket IUCLID-formátumban.
 • A vizsgálatokat mindenre kiterjedően jelentse be, hogy az ECHA önálló értékelést végezhessen: nyújtsa be az adatokat átfogó vizsgálati összefoglaló formájában.
 • Olyan adatokat jelentsen be, amelyek megfelelőek az osztályozáshoz és címkézéshez vagy a kockázatértékeléshez.
 • Tartsa szem előtt, hogy a kért információktól való bármely eltérés az Ön felelőssége. Az ECHA értékelni fogja ezen eltérések érvényességét.
 • Ha Ön a dokumentációértékelési határozat elfogadása után tájékoztatja az ECHA-t a gyártás megszüntetéséről, továbbra is teljesítenie kell a határozatban szereplő kéréseket.

 

Nézze át az ECHA határozatának nem bizalmas változatát
 • A megadott határidőig olvassa át az elfogadott határozat nem bizalmas változatát (a beérkezéstől számított 21 nap), hogy az ECHA ne tegyen közzé a weboldalán semmilyen bizalmas információkat.
 • Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha a határidőig nem tesz észrevételt, az ECHA közzéteszi a határozatot.

 

Frissítse a dokumentációját a határidőig, még akkor is, ha egy vagy több vizsgálata késedelmet szenved
 • Ha nem áll rendelkezésére határidőre az összes adat, a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatban szerepeltessen minden lényeges magyarázatot és bizonyítékot, adja meg a késedelem okait és a vizsgálati eredmények várható benyújtási dátumát. Ezeket az információkat a nemzeti végrehajtó hatóságok figyelembe vehetik a lehetséges végrehajtási intézkedésekre vonatkozó határozat meghozatalakor. Amint rendelkezésre áll a hiányzó információ, frissítse ismét a dokumentációját, és tájékoztassa nemzeti végrehajtó hatóságait.
 • Az ECHA kezdeményezi a nyomon követő értékelési folyamatot, ha lejár a határozatban megjelölt határidő, tekintet nélkül arra, hogy Ön megindokolta-e, hogy miért nem tudja betartani a határidőt.
 • Az ECHA a nyomon követő értékelés során értékeli, hogy a benyújtott új információk megfelelnek-e a határozatban foglalt kéréseknek és teljesítik-e az információs követelményeket.
 • Ha az ECHA a nyomon követő értékelés során megállapítja, hogy a kért információk vagy azok egy része hiányozik, tájékoztatja a nemzeti végrehajtó hatóságokat.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)