CLP 2017

Lekerülnek a polcokról a régi címkét tartalmazó keverékek

2017. június 1-jétől a forgalomban lévő összes keveréket az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó (CLP) rendeletnek megfelelő címkével kell ellátni.

Ezzel mind a vegyi anyagok, mind a keverékek osztályozása és címkézése esetében a CLP-rendelet az egyedüli irányadó jogszabály. Ugyanakkor a keverékekre vonatkozóan ez a határidő jelenti az átállási időszak végét. Június 1-je után kizárólag olyan veszélyes vegyi anyagok forgalmazhatók, amelyeket CLP-piktogrammal láttak el.

A forgalomba hozatalt megelőzően a vállalatok kötelesek a veszélyes vegyi anyagaikat megfelelően osztályozni, címkézni és csomagolni. Amennyiben az Ön polcain még mindig vannak olyan termékek, amelyek címkéje az előző jogszabály követelményeinek felel meg, bizonyosodjon meg arról, hogy azok már nincsenek kereskedelmi forgalomban, vagy pedig osztályozza és címkézze azokat újra a CLP-rendelet szerint.

A veszélyes vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosítása. Alapja az ENSZ által elfogadott, globálisan harmonizált rendszer.

Amennyiben kérdése van a CLP-rendelettel kapcsolatos kötelezettségeiről, keresse fel nemzeti információs szolgálatainkat.

Ismerje meg a CLP szerinti követelményeket és teljesítse azokat!

Categories Display