Hogyan kell a vegyi anyagokat biztonságosan használni?

A vegyi anyagokat gyakran misztikus félelem övezi. A felfogás szerint a vegyi anyagok veszélyt jelenthetnek és kerülendők. Igazság szerint azonban a vegyi anyagok nélkülözhetetlenek életünkhöz, belőlük épülünk fel, és szükségesek számunkra.

Mindazonáltal el kell sajátítani a megfelelő kezelésüket. Egyes vegyi anyagok veszélyesek, és kezelésük körültekintést igényel. Tekintse meg a használt termék csomagolását, és figyelmesen olvassa el a címkefeliratot. A termék címkéi a biztonságos használatra hívják fel a figyelmet. Vegye komolyan az utasításokat, azok az Ön biztonságát szolgálják.

Igyekezzen a minimális szintre csökkenteni a veszélyes vegyi anyagoknak való expozíciót. A vegyi anyag által gyakorolt kockázat az anyag lényegi veszélyein alapul, amely hatványozódik, ha Ön kölcsönhatásba kerül az anyaggal, az anyag mennyisége és az anyagnak való expozíció ideje a befolyásoló tényezők.

Éljen a lehetőséggel, hogy megtudja, mit foglal magában az Ön által vásárolt fogyasztói termék. Érdeklődjön a kiskereskedőktől, hogy az milyen veszélyes vegyi anyagokat tartalmaz. Jogszabály alapján kötelességük Önt tájékoztatni. Ily módon elkerülheti a veszélyes anyagokat tartalmazó termékeket.

Tájékozódjon az ECHA weboldalának segítségével. Itt információt talál a REACH-rendelet szerint eddig regisztrált vegyi anyagokról, valamint azon anyagokról, amelyek bármilyen módon osztályozásra kerültek, és címkézést, valamint egyedi csomagolást igényelnek. Az információ folyamatosan aktualizálásra kerül annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden szükséges információ rendelkezésre áll az Ön biztonságát illetően.

Amennyiben bővebb információra és konkrét javaslatokra van szüksége a veszélyes anyagok kiküszöbölésével kapcsolatban, számos nemzeti és európai szervezet hasznos tanácsokkal szolgálhat az Ön számára.

 

Ismerje meg a címke jelentését

Image

A veszélyt jelző piktogram a címkén elhelyezkedő ábra, amely egyedi színű figyelmeztető jelzést foglal magában. A piktogram tájékoztatást nyújt az adott anyag vagy keverék által az egészségre vagy a környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásról.

Egyéb információk

Keressen biztonságosabb termékeket

Image

Amint a veszélyes anyagok hatásaival kapcsolatban új információk látnak napvilágot, és növekszik a biztonságosabb vegyi anyagok iránti fogyasztói kereslet, egyre több vállalat igyekszik biztonságosabb alternatívákat találni.

Egyéb információk

 

A vegyi anyagok biztonságos használata a munkahelyen

Image

A vegyi anyagok biztonságos alkalmazása a munkahelyen alapvető fontosságú saját egészsége és jólléte érdekében. A vegyi anyagokkal kapcsolatos EU jogszabályok, így a REACH, a CLP és a biocid termékekre vonatkozó rendelet, segítségére lehetnek.

Egyéb információk

Érdeklődjön a termékről

Image

Érdeklődjön, ha az Ön által vásárolt termék veszélyes anyagokat tartalmaz. Ezek a jelöltlistán szereplő, úgynevezett különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k).

Egyéb információk