How to make changes to joint submissions

Miután a REACH-IT-ben létrehozták a közös benyújtást, néha szükség van a módosítására, hibák kijavítására vagy egy új helyzethez való hozzáigazítására.

A közös benyújtás vezető regisztrálója módosíthatja a közös benyújtást, de az alábbi adatokat csak az ECHA módosíthatja. A módosítás a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kérhető az ECHA-tól.

 

Változás a vezető regisztráló személyében

A társregisztrálók átadhatják a vezető regisztrálói szerepkört a REACH-IT-ben, ha az előző és az új vezető regisztráló megállapodik erről. A vezetői szerepkör véglegesítéséhez az új vezető regisztrálónak újból be kell nyújtania a vezető regisztrálói dokumentációt.

Ha a vezető regisztráló – például csőd, elhalálozás vagy egyéb ok miatt – nem válaszol a megkeresésekre, a társregisztrálók új vezető regisztrálót jelölhetnek. Kérhetik az ECHA-tól a vezető regisztráló kijelölését a REACH-IT-ben. Be kell nyújtani az új vezető regisztráló jelölését alátámasztó iratot. A vezető regisztráló kijelölése előtt az ECHA felveszi a kapcsolatot a válaszadást elmulasztó vezető regisztrálóval.

 

Közösen benyújtott dokumentumok

A biztonságos felhasználásra vonatkozó iránymutatást és a kémiai biztonsági jelentést vagy a vezető regisztráló nyújtja be a tagok nevében, vagy minden egyes regisztráló külön-külön nyújtja be azokat.

Ha Ön mint vezető regisztráló azt jelezte, hogy a vezető regisztrálói dokumentációjában nyújtja be ezeket a dokumentumokat, ezt később nem módosíthatja. Ha azonban a közös benyújtás valamennyi tagja azt jelzi a dokumentációjában, hogy ezeket a dokumentumokat külön-külön nyújtják be, kérheti az ECHA-t, hogy módosítsa a dokumentumok állapotát. Előfordulhat, hogy a módosítás kérése előtt a tagoknak aktualizálni kell a dokumentációikat a következetesség biztosítása érdekében.

 

A közös benyújtás típusa

2016 nyarától kétféle közös benyújtás létezik: a teljes körű és az intermedierekre vonatkozó. A teljes körű közös benyújtás a teljes körű (rendes) regisztrálások és az intermedierek regisztrálásának bármely kombinációját tartalmazhatja. Az intermedierekre vonatkozó közös benyújtás kizárólag olyan anyag regisztrálását tartalmazhatja, amelyet szigorúan ellenőrzött feltételek mellett intermedierként használnak (vagy állítanak elő). Ha ugyanazon anyag esetében létezik egy teljes körű és egy intermedierekre vonatkozó közös benyújtás is, ez nem sérti a közös benyújtás kötelezettségét.

Vezető regisztrálóként Önnek kell meghatározni a közös benyújtás típusát a REACH-IT-ben történő létrehozásakor, és később nem módosíthatja a típust. Kérheti azonban az ECHA-tól a közös benyújtás típusának módosítását, ha az összes regisztrálás megfelel az új típusnak, és még nem létezik ilyen típusú közös benyújtás.

 

A közös benyújtás mennyiségi tartománya

A vezető regisztráló adja meg a közös benyújtás mennyiségi tartományát a vezető regisztrálói dokumentációban. Ez az adat határozza meg azokat a tájékoztatási követelményeket, amelyeknek a vezető regisztráló dokumentációjában közösen benyújtott adatoknak meg kell felelniük. A közös benyújtás tagjai nem regisztrálhatnak nagyobb mennyiséget, kivéve, ha a szükséges kiegészítő információkat a közös benyújtástól eltérő adatként külön nyújtják be.

Vezető regisztrálóként nagyobb mennyiségi tartományt adhat meg a közös benyújtásra vonatkozóan a vezető regisztrálói dokumentáció aktualizálásával, de kisebb mennyiségi tartományt nem adhat meg. Ha azonban a közös benyújtás valamennyi tagja (a vezető regisztráló kivételével) esetében a regisztrálások alacsonyabb mennyiségi tartományra vonatkoznak, kérheti az ECHA-tól a közös benyújtás mennyiségi tartományának csökkentését. Előfordulhat, hogy a módosítás kérése előtt a tagoknak aktualizálni kell a dokumentációikat.

Miután az ECHA csökkentette a mennyiségi tartományt, a közös benyújtás új mennyiségi tartományának megadásával aktualizálni kell a vezető regisztráló dokumentációját. A magasabb mennyiségi tartományra vonatkozó tájékoztatási követelményeknek megfelelő adatok nem törölhetők, mivel köteles megadni az összes, az anyagra vonatkozóan rendelkezésre álló adatot, és ezek az adatok már rendelkezésre álltak.

 

 

A közös benyújtás neve

Vezető regisztrálóként Önnek kell meghatározni a közös benyújtás nevét a REACH-IT-ben történő létrehozásakor, és később nem módosíthatja a nevet. Indokolt esetben kérheti az ECHA-tól a név módosítását.

 

Üres közös benyújtás törlése

A vezető regisztráló törölheti a REACH-IT-ben (tévesen) létrehozott közös benyújtást, amennyiben egyik társregisztráló sem nyújtott be dokumentációt (sem eredményesen, sem eredménytelenül). Ha a vezető regisztráló nem törli a tévesen létrehozott, üres közös benyújtást, akkor az adott anyag tényleges regisztrálói nem tudják létrehozni a közös benyújtást és nem tudnak regisztrálni. Ebben az esetben kérhetik az ECHA-tól az üresen hagyott közös benyújtás törlését.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)