Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája

(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája

Megjegyzések:

  • Hiteles változat: Kizárólag az e weboldalon közzétett jelöltlista tekintendő hitelesnek. A vegyi anyag e weboldalon található jelöltlistára kerülése a vállalatra azonnali hatállyal jogi kötelezettségeket róhat, különös tekintettel a REACH-rendelet 7., 31. és 33. cikkeiben foglaltakra.
  • Numerikus azonosítók: A jelöltlistán szereplő tételek az adott vegyi anyag vízmentes és hidratált formáját is tartalmazzák. A megjelenített CAS-szám általában az anyag vízmentes formájára vonatkozik. Az anyag ettől eltérő CAS-számmal rendelkező, hidratált formái szintén a bejegyzés hatálya alá tartoznak.
  • Egyéb numerikus azonosítók: Az EK-szám és CAS-szám oszlopokban „–" jellel szereplő bejegyzések vonatkozásában szerepel egy nem kimerítő jellegű lista az EK és/vagy CAS regisztrációs számokról, amelyek leírják azokat a vegyi anyagokat vagy vegyi anyagok csoportját, amelyek a jelöltlista hatálya alá tartozónak tekinthetők. Ez az információ a kiválasztott bejegyzés „Részletek" gombjára kattintva érhető el.

Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)

EK-szám : - CAS-szám. : -
A felvétel oka
Endocrine disrupting properties (Article 57(f) - environment)
A felvétel napja
16/07/2019
Határozat
IUCLID adatlap
Igazoló dokumentumok
Válasz az észrevételekre
Megjegyzések

Help Help
Group members
This group of substance has the following member substances:
Name EC / List no. CAS no. Association
Tris(nonylphenyl) phosphite 247-759-6 26523-78-4 Official source
tris(4-nonylphenyl, branched) phosphite 701-028-2 - Official source
Phenol, 4-nonyl-, phosphite (3:1) 608-492-4 3050-88-2 Official source

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2