Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája

(közzététel a REACH rendelet 59. cikke (10) bekezdésével összhangban)

Különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája

Megjegyzések:

  • Hiteles változat: Kizárólag az e weboldalon közzétett jelöltlista tekintendő hitelesnek. A vegyi anyag e weboldalon található jelöltlistára kerülése a vállalatra azonnali hatállyal jogi kötelezettségeket róhat, különös tekintettel a REACH-rendelet 7., 31. és 33. cikkeiben foglaltakra.
  • Numerikus azonosítók: A jelöltlistán szereplő tételek az adott vegyi anyag vízmentes és hidratált formáját is tartalmazzák. A megjelenített CAS-szám általában az anyag vízmentes formájára vonatkozik. Az anyag ettől eltérő CAS-számmal rendelkező, hidratált formái szintén a bejegyzés hatálya alá tartoznak.
  • Egyéb numerikus azonosítók: Az EK-szám és CAS-szám oszlopokban „–" jellel szereplő bejegyzések vonatkozásában szerepel egy nem kimerítő jellegű lista az EK és/vagy CAS regisztrációs számokról, amelyek leírják azokat a vegyi anyagokat vagy vegyi anyagok csoportját, amelyek a jelöltlista hatálya alá tartozónak tekinthetők. Ez az információ a kiválasztott bejegyzés „Részletek" gombjára kattintva érhető el.

Dodecamethylcyclohexasiloxane

D6 EK-szám : 208-762-8 CAS-szám. : 540-97-6
A felvétel oka
PBT (Article 57d)
vPvB (Article 57e)
A felvétel napja
27/06/2018
Határozat
IUCLID adatlap
Igazoló dokumentumok
Válasz az észrevételekre
Megjegyzések
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) meets the criteria of Article 57 (d) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is persistent, bioaccumulative and toxic when it contains ≥ 0.1 % w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7). In addition to its intrinsic properties, it also meets the criteria of Article 57 (e) of Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) as a substance which is very persistent and very bioaccumulative (vPvB) when it contains ≥ 0.1 % w/w decamethylcyclopentasiloxane (D5) (EC No. 208-764-9) or ≥ 0.1% w/w octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (EC No. 209-136-7).

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1