Gyakornoki állások

Az ECHA frissen végzett diplomásokat keres, akik szívesen részt vennének az Ügynökség mindennapi munkájában.

Az Ügynökség akár évi 20 szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít olyan tudományterületeken, mint a kémia, a toxikológia, a biológia, a környezettudomány és környezettechnológia, továbbá az igazgatási feladatok ellátására a jog, a kommunikáció, a pénzügyek, a humánerőforrás-gazdálkodás és az információs és kommunikációs technológiák területén. A szakmai gyakorlatok általában március vagy szeptember elején kezdődnek.

A szakmai gyakorlati programot az Ügynökség a következők számára alakította ki:

  • Az alkalmazandó vegyipari szabályozásnak megfelelő területeken, vagy az uniós intézmény adminisztrációs feladatainak megfelelő területeken nemrégiben szerzett egyetemi diplomával, illetve azzal megegyező szintű műszaki vagy szakmai végzettséggel rendelkezők.
  • Állami vagy magánszektorban dolgozó munkavállalók, akik az alkalmazandó vegyipari szabályozásnak megfelelő területeken posztgraduális munkát végeznek.

Interjúk a volt gyakornokokkal


Időtartam

A szakmai gyakorlat ideje háromtól hat hónapig terjed, de nem lehet hosszabb hat hónapnál.

Támogatások

A szakmai gyakorlati programban körülbelül 1300 eurós ösztöndíj áll rendelkezésre.

A munkaadójuktól továbbra is javadalmazásban, vagy más ösztöndíjban vagy juttatásban részesülő gyakornokok az ECHA-tól csak abban az esetben jogosultak ösztöndíjra, ha az általuk kapott összeg kevesebb a fent meghatározott összegnél. Ebben az esetben a gyakornok a jövedelme és az ECHA által biztosított ösztöndíj különbözetének megfelelő összegben részesül.

Az alkalmazásban álló gyakornokoknak egy, a munkaadó által aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk a javadalmazásról, költségekről és juttatásokról.

Részvételi feltételek

A szakmai gyakorlatra jelentkezőnek meg kell felelnie az alábbiaknak:

  • Az EU valamely tagállama vagy az Európai Gazdasági Térség valamely országa (Norvégia, Izland, Liechtenstein) állampolgárának kell lennie. Az előcsatlakozási stratégiában részt vevő tagjelölt országok állampolgárai a költségvetési források rendelkezésre állása és az ECHA-nak a fogadásukra elérhető kapacitása függvényében szintén felvehetők. Korlátozott számban az Unióban tagsággal nem rendelkező országok állampolgárai is alkalmazhatók.
  • Az ngol nyelven való kommunikálciós képesség szintén feltétel, mivel ez az ECHA munkanyelve.
  • az Unió egyik hivatalos nyelvén alapos nyelvtudással, az Unió egy másik hivatalos nyelvén pedig kielégítő nyelvismerettel rendelkezzen;

Kiválasztása esetén egy telefonos és/vagy személyes interjún kell részt vennie.

A gyakornokokat nem illeti meg betegbiztosítás. A szakmai gyakorlat megkezdése előtt igazolnia kell, hogy rendelkezik Finnországban érvényes beteg- és balesetbiztosítással.

Nem vehetnek részt szakmai gyakorlaton azok a pályázók, akik korábban gyakornokként dolgoztak az ECHA-nál, az ECHA alkalmazásában álltak vagy időszakos munkavégzés keretében, kutatóként vagy belső szakértőként több mint hat hétig az ECHA-nál dolgoztak.

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)