Praksa višejezičnosti

ECHA objavljuje većinu svojeg mrežnog sadržaja i brojne javne dokumente (kao što su smjernice, praktični vodiči, informativni letci, informativne brošure te odluke o općoj primjeni) na svim službenim jezicima EU-a. Ne prevodi priopćenja za medije, vijesti, često ažurirane internetske sadržaje i sadržaje društvenih mreža te informacije iz baza podataka ili složenih regulatornih znanstvenih smjernica.

Prema potrebi, ECHA također organizira savjetovanja kako bi dobila povratne informacije od zainteresiranih strana i prikupila znanstvene informacije za regulatorne postupke. ECHA provodi savjetovanja usmjerena na posebnu skupinu dionika na jezike koji bi tim dionicima trebali omogućiti da dostave tražene informacije i stajališta. ECHA objavljuje savjetovanja usmjerena na široku publiku na svim službenim jezicima EU-a, i to i) informativnu obavijest kojom se javnost obavješćuje o početku savjetovanja i ii) sažetak svakog takvog savjetovanja (u kojem se navode kontekst, ciljevi i tražene informacije).

Odgovori u sklopu obje vrste savjetovanja mogu se dostaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a.

Prijevodi su dostupni na ovom mrežnom mjestu promjenom zadanog jezika u padajućem izborniku u gornjem desnom kutu svake stranice. Knjižnica dokumenata također omogućuje jednostavan pristup prevedenim dokumentima koje se može razvrstati prema vrsti ili kategoriji.

ECHA-ine dokumente i internetske stranice prevodi Prevoditeljski centar za tijela Europske unije sa sjedištem u Luxembourgu i pruža usluge prevođenja svim agencijama EU-a.

ECHA-ine pojedinačne odluke i drugi zahtjevi koji se odnose na informacije dostavljene u ili s registracijskim dosjeima objavljuju se na jeziku dosjea, u skladu s Jezičnom uredbom (Uredba br. 1 iz 1958., kako je naknadno izmijenjena). U iznimnim slučajevima i ako to dopuštaju njezini resursi, ECHA može na zahtjev osigurati neslužbeni prijevod takve komunikacije.

Službeni su jezici EU-a bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, irski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.