Praksa višejezičnosti

ECHA objavljuje većinu svojih internetskih sadržaja i javnih dokumenata (kao što su upute, vodiči, informativni listovi,   informatički priručnici, informativne brošure te svoje opće primjenjive odluke na svim službenim jezicima EU-a. Ne prevode se vijesti, internetski sadržaji koji se često ažuriraju, kao ni informacije iz baza podataka ili složene regulatorne upute znanstvenog sadržaja.

Prijevodima je moguće pristupiti na ovoj internetskoj stranici promjenom zadanog jezika u padajućem izborniku koji se nalazi u gornjem desnom uglu svake stranice. Jednostavan pristup dokumentima nudi i biblioteka dokumenata, koji se mogu pregledavati po vrsti ili kategoriji.

ECHA-ine dokumente i njezine internetske stranice prevodi Prevoditeljski centar za tijela Europske unije sa sjedištem u Luksemburgu koji prevoditeljske usluge pruža svim agencijama EU-a.

Pojedinačne odluke ECHA-e i ostali zahtjevi u vezi s informacijama dostavljenima u registracijskim dosjeima ili uz njih objavljuju se na jeziku na kojem je sastavljen dosje, u skladu s Uredbom o jezicima (Uredba br. 1 iz 1958., s naknadnim izmjenama). U iznimnim slučajevima i ako to dopuštaju raspoloživi resursi, ECHA može na zahtjev dostaviti informativne prijevode takvih tekstova.

Službeni jezici EU-a jesu: bugarski, češki, danski, engleski, estonski, finski, francuski, grčki, hrvatski, latvijski, litavski, mađarski, malteški, nizozemski, njemački, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski i talijanski.