Informacije potrebne za registraciju

Zahtjevi obavješćivanja u skladu s Uredbom REACH ovise o tonaži i uporabama vaše tvari. Ako nemate sve podatke koji su vam potrebni, možete dogovoriti pristup pojedinačnim ispitivanjima ili svim podatcima koje su postojeći podnositelji registracija već podnijeli.

  • Trebate platiti samo one podatke koji vam zaista trebaju za registraciju.
  • Kritički procijenite primjerenost i kvalitetu podataka kojima želite pristupiti.
  • Čak iako se Uredbom REACH određuje pokus na životinjama, za ispunjavanje zahtjeva obavješćivanja ne morate uvijek podnijeti podatke iz pokusa na kralježnjacima. Možete upotrijebiti alternative metode ili odstupiti  od određenih zahtjeva obavješćivanja ako je to znanstveno utemeljeno. To vrijedi čak i u slučaju ako su postojeći podnositelji registracije pokusom na kralježnjacima već dobili podatke i podnijeli ih.
  • Standardni zahtjevi obavješćivanja su minimalni zahtjevi potrebni za ispunjavanje obveza registracije propisanih Uredbom REACH, a navedeni su u donjoj tablici. Ako je vaša tvar intermedijer u strogo kontroliranim uvjetima, trebate navesti samo one informacije koje su vam dostupne.

Zahtjevi obavješćivanja izmijenjeni su prije roka za registraciju 2018. Ako određene informacije više nije potrebno dostaviti, sa svojim supodnositeljima ne morate pregovarati o podjeli troškova za te informacije (čak i ako su postojeći podnositelji registracije već dobili podatke i podnijeli ih).
 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)