Pregled: usporedba postupaka spora za podnositelje predregistracije i podnositelje upita

 

Postupak se malo razlikuje ovisno o tome je li tvar podložna predregistraciji ili je predmet upita. Ako je tvar podložna predregistraciji, postupak se temelji na članku 30. stavku 3. uredbe REACH. Ako je tvar predmet upita, postupak se temelji na člancima

 

  Predregistracija/SIEF Upit

Što to znači?

Predregistracija je bila moguća do 1. prosinca 2008. ako ste proizveli ili uvezli tvar prije tog datuma.

Kasna predregistracija moguća je do 31. svibnja 2017. ako ste počeli proizvoditi ili uvoziti u količinama između 1 i 100 tona godišnje.

Nakon predregistracije postajete član foruma za razmjenu informacija o tvarima (SIEF) gdje se odvijaju sve rasprave o istovjetnosti tvari, razmjeni podataka i zajedničkom podnošenju.

Ako planirate započeti proizvodnju ili uvoz više od jedne tone tvari godišnje i više ne možete obaviti kasnu predregistraciju, trebate podnijeti upit.

Kada podnesete upit ECHA-i, moći ćete stupiti u kontakt s postojećim podnositeljima registracije iste tvari. Tada ćete s njima trebati raspraviti o razmjeni podataka i zajedničkom podnošenju.

Provjera prihvatljivosti

Do 15 radnih dana (može se produljiti ako ECHA treba zatražiti daljnje informacije od potencijalnog podnositelja registracije)

Rok za drugu stranu za pružanje dokumentiranog dokaza

10 radnih dana (ako druga strana ne pruži dokumentirani dokaz u roku od 10 radnih dana, ECHA će procijeniti spor samo na osnovu dokumentacije koju je dostavio podnositelj zahtjeva)

Rok za donošenje odluke nakon zaprimanja dokaza obiju strana

2 mjeseca

1 mjesec

Ishod/sadržaj odluke

ECHA ili donosi odluku kojom potencijalnom podnositelju registracije daje dopuštenje da se pozove na zatražena ispitivanja i/ili token za pristup zajedničkom podnošenju ili zahtijeva od obiju strana da nastave s pregovorima.

Napomena 1: čak i nakon što ECHA donese odluku kojom daje dopuštenje za navođenje, strane se i dalje potiču na dobrovoljni dogovor.

Napomena 2: ako ECHA donese odluku u kojoj od strana traži nastavak pregovora, a strane ne mogu postići dogovor tijekom pregovora, potencijalni podnositelj registracije može pokrenuti drugi spor koji se odnosi na njegove naknadne napore.

Područje primjene dopuštenja za navođenje

Samo ispitivanja na kralježnjacima podliježu pregovorima.

Sva ispitivanja podliježu pregovorima.

Pristup zajedničkom podnošenju

Token za pristup zajedničkom podnošenju u sustavu REACH-IT (više informacija na internetskoj stranici za zajedničko podnošenje)

Plaćanje?

Ako ECHA dopusti navođenje i/ili pristup zajedničkom podnošenju, neće zatražiti nikakav dokaz o plaćanju. Međutim, druga strana može uputiti predmet nadležnim nacionalnim sudovima radi odgovarajuće naknade.

Ako ECHA namjerava dati dopuštenje za navođenje i/ili pristup zajedničkom podnošenju, najprije se šalje zahtjev za dokaz o plaćanju uz nacrt odluke.

Nakon primitka dokaza o plaćanju, ECHA donosi konačnu odluku.

Napomena: ECHA nije pravno nadležna za procjenu prihvatljivosti naknade. To je u isključivoj nadležnosti nacionalnih sudova. Međutim, ECHA preporučuje da to plaćanje odražava barem one elemente oko kojih je postignut dogovor tijekom pregovora.

Pravni lijekovi

Na sve odluke u sporovima o razmjeni podataka moguće je podnijeti žalbu Žalbenoj komisiji ECHA-e unutar tri mjeseca.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)