Preskoči na sadržaj
Preskoči na sadržaj

Sporovi u praksi

Sporovi se mogu odnositi na razmjenu podataka ili pristup zajedničkom podnošenju ili, najčešće, na oboje. U svakom slučaju, ECHA jamči primjenu istih načela i postupaka.

Pokretanje spora zadnje je rješenje ako pregovori nisu bili uspješni. ECHA procjenjuje jesu li strane poduzele sve napore da bi se postigao pravedan, transparentan i nediskriminirajući dogovor. Odluka će ovisiti o naporima koje su strane poduzele. Stoga, prije nego što pokrenete spor, trebate poduzeti sve napore za postizanje dogovora.

Postupak spora slijedi određene korake i vremenske okvire. Može se riješiti bez pravne podrške i besplatan je.

Ishod spora nikada ne može zadovoljiti nijednu stranu u jednakoj mjeri kao dobrovoljni dogovor. Savjetuje vam se da nastavite ulagati napore u postizanje dogovora koji će zadovoljiti obje strane unatoč pokrenutom postupku spora (ili čak nakon primitka ECHA-ine odluke).

1. korak: prikupite dokaze

ECHA procjenjuje vaš spor na temelju dokumentiranog dokaza o naporima uloženima tijekom pregovora. To znači da trebate zabilježiti i prikupiti cjelokupnu komunikaciju s drugom stranom, primjerice u ZIP ili PDF datoteci.

Ne trebate podnositi nikakve dodatne informacije (npr. interne poruke, dokumente ili izračune koji nisu razmijenjeni tijekom pregovora), napomene s objašnjenjima ili pravna razmatranja.

 

2. korak: pokrenite spor putem internetskog obrasca

Za pokretanje spora dostupna su vam dva obrasca, ovisno o tome jeste li se predregistrirali ili poslali upit o svojoj tvari.

Obrasci su dostupni u nastavku.

3. korak: ECHA procjenjuje vaš zahtjev

Ako ECHA vaš zahtjev ocijeni prihvatljivim, zatražit će od druge strane da podnese svoje dokumentirane dokaze o pregovorima u roku od 10 radnih dana.

ECHA započinje s procjenom spora nakon što druga strana podnese dokumentirane dokaze (ili nakon isteka roka od 10 radnih dana).

Na osnovu dokumentirane komunikacije između vas i druge strane ECHA utvrđuje jesu li poduzeti svi napori kako bi se postigao dogovor.

4. korak: ECHA donosi odluku

U nastavku se navodi nekoliko mogućih ishoda.

  • Većina se sporova odnosi i na pristup podatcima i na pristup zajedničkom podnošenju. Ako ECHA zaključi da ste poduzeli sve napore, a druga strana to nije učinila, donijet će odluku kojom vam dopušta da se pozovete na podatke. Također ćete dobiti primjerak detaljnih sažetaka ispitivanja iz postojeće registracije. Uz to će vam ECHA omogućiti pristup zajedničkom podnošenju pomoću tokena. Token je pristupna šifra koja vam omogućava da se registrirate kao izuzeće unutar postojećeg zajedničkog podnošenja.
  • Za sporove koji se odnose na pristup zajedničkom podnošenju: ako ECHA zaključi da ste poduzeli sve napore, a druga strana to nije učinila, dat će vam pristup zajedničkom podnošenju pomoću tokena. Token je pristupna šifra koja vam omogućava da se registrirate kao izuzeće unutar postojećeg zajedničkog podnošenja.
  • Za sporove koji se odnose na podatke: ako ECHA zaključi da ste poduzeli sve napore, a druga strana to nije učinila, donijet će odluku kojom vam dopušta da se pozovete na podatke. Također ćete dobiti primjerak detaljnih sažetaka ispitivanja iz postojeće registracije. Moguće je i pokretanje spora u pogledu podataka koji još nisu podneseni. U tom slučaju ECHA će vam dati dopuštenje da nastavite s registracijom bez osporavanih podataka i dobit ćete proporcionalno vrijeme za razradu i podnošenje podataka koji nisu pokriveni dopuštenjem za navođenje (npr. ispitivanja koja ne uključuju kralježnjake).
  • Ako ECHA zaključi da niste poduzeli sve napore da biste postigli dogovor, neće vam dati dopuštenje da se pozovete na zatražene podatke niti pristup zajedničkom podnošenju. Tada trebate nastaviti pregovore s drugom stranom.
5. korak: podnesite registraciju

Nakon što postignete dogovor s drugom stranom ili primite ECHA-inu odluku kojom vam dopušta da se pozovete na podatke i/ili daje pristup zajedničkom podnošenju, možete podnijeti registracijski dosje.

Pokretanje spora

Postupak spora malo se razlikuje ovisno o tome je li tvar podložna predregistraciji ili upitu.

Popunite obrazac kako biste pokrenuli spor pri ECHA-i:

Sporovi u praksi

Ako je vaša tvar podložna predregistraciji:

Slika

Imate broj predregistracije
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
i rok za registraciju je 31. svibnja 2018.

Ispunite obrazac

 

Ako je vaša tvar podložna upitu:

Slika

Imate broj upita (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Ispunite obrazac

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)


Route: .live1